تازه ترین ها

ملاهای دولتی، جهاد بر ضد کفار محارب را به کدام نص ناروا خواندند ؟

ملاهای دولتی، جهاد بر ضد کفار محارب را به کدام نص ناروا خواندند ؟

روز یکشنبه، رسانه ها از وقوع یک انفجار در منطقهء باغ بالای کابل خبر دادند که گفته می شد بر نشستی صورت گرفته است که به ابتکار شورای صلح دائر گردیده بود و بالاتر از ۳ هزار عالمان دین از چهار صد ولسوالی و ۳۴ ولایت دران حضور داشتند.

تعجب آور اینست که مردم با شنیدن خبر این انفجار ، از برگزاری چنین « نشست بزرگ و تاریخی » خبر شدند.

رژیم کابل معمولاً بیشتر از جنبهء عمل به تبلیغات و هیاهوی اتکاء می کند، حتی گاهی برای یک کار کوچک چنان تبلیغات و سر و صدا می کند که مردم تعجب می کنند، برای نشست اندونیزیا نیم سال تبلیغات کرد و بالاخره تنها بست تن عالمان را به آن جا برد و آن نشست بدون اینکه کدام دست آوردی داشته باشد به پایان رسید (حتی بعدا خود شان اعتراف و داد و فریاد داشتند جلسهء اندونیزیا آنچنان نتیجه نداد که ما می خواستیم).

روز یکشنبه، سه هزار عالمان دین از هر بخش کشور گردهم می آیند و لیکن هیچ کسی خبر نمی شود، نه پیش از برگذاری جلسه و نه هم در حال برگذاری،  لهذا حتما شک پیدا می شود که ممکن شورای صلح بازهم کارنامه ای مشابه کارنامهء بغلان انجام داده باشد، در بغلان اطفال ده ساله را چپن پوشانیده به دست های شان تفنگ های شکاری را داده بود و سپس در محضر رسانه ها ادعا کرده بود که ایشان فرماندهان مشهور طالبان هستند که به ما تسلیم شده اند.

اگر به یاد داشته باشید، شورای صلح در سال گذشته نیز علماء را خواسته بود، اما هرگاه علماء پیش از هر چیز در برابر حضور خارجی ها حرف زدند، رییس دارالانشاء شورای صلح اکرم خپلواک اعلامیهء اخیر را سانسور نموده خودش با رسانه ها شریک کرد و برای ملاهای که در جلسه شرکت کرده بودند اجازه نداده نشد که حرف های خود را به رسانه ها ارائه بکنند.

بسیاری مردم هنوز هم صد در صد باور دارند که نه عالمان به این نشست خواسته شده اند و نه هم عالمان برای این نشست آمده بودند، تنها همان چند تن دستار سفیدان که در اوقاف راجستر هستند به عنوان ملاها جمع شده بودند و با استفاده از دستارهای سفید آنان کتابچهء ۲۶ صفحه ای را که بیانگر مشروعیت اشغال و باطل بودن جهاد کنونی بود به رسانه ها فرستاده شد.

به هر کیف، در قطعنامهء ۲۶ صفحه ای که به نام فتوای عالمان به نشر رسید یک سطر هم در مورد اشغال و تجاوز کفار محارب، موجودیت نظام دست نشانده آنان و مظالم بی شماری اشغالگران و مزدوران آنان، نوشته نشده است. تنها طالب مخاطب شده است که همه عملکرد آن نا مشروع است و باید که از جهاد در برابر اشغالگران منحرف شود، با سکوت در موضوع اشغالگران چنان وانمود ساخته شده است که گویا این ملا نماها بر سلطهء اشغالگران راضی باشند، همه مواد قطعنامه به این می چرخد که جهاد را فساد و اشغال را (با سکوت در مورد آن) درست ثابت کرده شود.

آن ها برای این کار از آیات و احادیث زیادی استدلال کرده اند، چنان استدلالی که یا مضمون نصوص را  ندانسته اند و یا هم همچون عالمان بنی اسراییل برای متاع قلیل، مرتکب تحریف و یا تجاهل عارفانه شده اند.

مثلا گفته اند : در برابر رژیم کابل جهاد روا نیست، زیرا قانون اساسی آن اسلامی است، در فتوا نوشته اند :

« در طول تاریخ……. و به طور اخص قانون اساسی سال ۱۳۸۲ه ش که بطور کامل بر اصول ومعیارات اسلامی استوار است. ” دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است “. ” افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل میباشد ” »

این حرف های آن ها مبنی بر تجاهل است، طالب با این کار ندارد که شما در قانون خود نام افغانستان را اسلامی نوشته اید و یا کفری،  طالب برای پاسداری از دین و میهن خود به اساس حکم قرآن، جهاد را به حیث فرض عین در برابر کفار متجاوز، اشغالگر و محارب (یعنی امریکا و ناتو) آغاز کرده است، تقاضای اساسی و جدی اسلام و افغانیت اینست که اگر کسی بر حریم شما تجاوز می کند جهاد دفاعی بر شما فرض می گردد.

نا دیده گرفتنِ این واقعیت، تجاهل علنی ملا نماها است.

دلیل دیگر در فتوای ملا نماها برای اینکه گویا جهاد در برابر اشغالگران و همکاران آنان روا نیست ، اینست که :

«همه محاکم دولت اسلامی افغانستان در روشنی شریعت غراء محمدی صلی الله علیه وسلم فیصله میکنند»

در حالی که هزاران تن مسلمان ها در زندان های بگرام و پلچرخی از ۱۷ سال به این سو به حکم همین محاکم زندانی هستند، تنها به جرم اینکه چرا در برابر عساکر اشغالگر پنتاگون جهاد می کنند، آیا به همین اساس ایشان این محاکم را اسلامی ها و مطابق شریعت غرای محمدی می خوانند.

مختصر اینکه، هیچ یکی از ماده های که در فتوا ذکر شده است موافق با اصول اسلامی و عظمت و کلتور افغانی نیست.

واضح است که جنگ کنونی جنگ بین الافغانی نیست، بلکه جهادی است که در برابر کفار محارب امریکایی فرض عین است، جهاد با مزدوران داخلی آنان نیز از روی نصوص متعدد شرعی فرض است.

حق حق است، هیچ کسی توان ابطال آن را ندارد. « يريدون ليطفئوا نورالله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.الصف ۸»

این جهاد بر حق در زمان حاکمیت سراسری امارت اسلامی به فتوای صدها تن علماء کرام و پشتیبانی ملت آغاز شد و اینست در آستانهء پیروزی قرار دارد.

این گونه تلاشهای جعلی و نمایشی که به هدف مسخ حقائق دینی انجام می یابد نه تنها اشغالگران و مزدوران آنان را مشروعیت بخشیده نمی تواند، بلکه آن ها را با ذلت بیشتر دچار می سازد، زیرا هرگاه این موضوع مورد بحث قرار بگیرد اذهان بسیاری های دیگر نیز که هنوز از حقیقت خبر نیستند روشن می گردد .

فتوای که از سوی شورای صلح با استفاده از نام علماء اعلان شد و مبنی بر تجاهل و یا تحریف بود، در حقیقت تلاشی بود برای کنار رفتن از موضوع اصلی، هر کسی دانست که این یک صحنهء تمثیلی دسیسه گران سفارت امریکا بود و حتما با شکست و رسوایی مواجه می گردد.

ان شاء الله و ما ذالک علی الله بعزیز.

Related posts