تازه ترین ها

مصاحبه با قومندان امنیهء ولسوالی پرچمن که چند روز پیش به مجاهدین پیوست

مصاحبه با قومندان امنیهء ولسوالی پرچمن که چند روز پیش به مجاهدین پیوست

چند روز در جریان عملیات الخندق ولسوالی پرچمن ولایت فراه از سوی مجاهدین تصرف گردید.

حاجِ داود ولسوال ولسوالی مذکور، عبدالولی قومندان امنیه، عبدالظاهر مدیر استخبارات  و تمام پرسونل ولسوالی به مجاهدین پیوستند و بیرق سفید بر فراز ساختمان ولسوالی به اهتزاز در آمد.

مجاهدین مسئول در منطقه می گویند که مقامات ولسوالی پرچمن از عفو عمومی امارت اسلامی استفاده کرده و با مجاهدین در تماس شدند، پیش از سپردن ولسوالی، یک هیئت از سوی مقامات امنیتی به طالبان فرستاده شد و پس از ملاقات با مجاهدین ولسوالی بطور کامل به مجاهدین امارت اسلامی سپرده شد و بیرق سفید بر ساختمان ولسوالی و ادارات دیگر ولسوالی بر افراشته شد.

برای وضاحت بیشتر شما را به شنیدن و تماشای راپور ویدیویی که گفتگوهایی از سوی هیئت با قومندان ولسوالی پرچمن انجام شده است، دعوت می کنیم.

با استفاده از لینک های ذیل این راپور ویدیویی را در کیفیت  و فارمت های مختلف ذیل تماشا و داونلود کنید:

کیفیت اعلی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل

کانال تلگرام الاماره:

http://www.te.me/alemarah111

Related posts