تازه ترین ها

دشمنی رژیم کابل با شعائر اسلامی

دشمنی رژیم کابل با شعائر اسلامی

رژیم کابل که به زور بی۵۲ و ایف۱۶ بر افغان ها مسلط شده است افغانستان را در عرصه های نظامی، سیاسی، اقتصادی، تعلیمی و اخلاقی به شدت متضرر ساخته است، صدها هزار افغان را به کمک اشغالگران شهید، زخمی و زندانی ساخته است و مساجد، مدارس، مکاتب، کلینک ها و تاسیسات عام المنفعه را ویران کرده است، روند وحشیانهء کشتار و ویرانی هنوز هم در سراسر کشور عزیز جریان دارد.

به تاریخ ۵ جون، عساکر قطعهء صفر یک به همکاری نیروهای اشغالگر دو مسجد را در قریه های دیموغلان و ناکام قلعهء ولسوالی برکی برک ولایت لوگر بمباران و ۴ تن افراد ملکی را به شهادت رسانیدند، دشمن همیشه بهانه کرده است که نخست مجاهدین بر آن ها حمله کرده اند و ممکن در حملهء جوابی ایشان تلفات ملکی رخ داده باشد، اما این قضایای دردناک در حالی رخ داده است که نه درین منطقه بر دشمن حمله صورت گرفته است و نه مجاهدین در منطقه حضور داشتند.

درین اواخر، اشغالگران و رژیم مزدور به سرکردگی غنی به گونهء سستماتیک برای از بین بردن مساجد، مدارس، عالمان دین و شعائر اسلامی کمر بسته اند، شهادت گروهی حافظان خورد سال در دشت ارچی قندوز، حمله بر مراسم دستاربندی در فراه، بمباران مدرسه در کجکی، کشتار وحشیانهء اطفال در جریان چاپه در میدان وردک و بمباران، حملات و چاپه های پیهم بر مساجد و مدارس در قندهار، بادغیس، فاریاب، بغلان، کنر، ننگرهار، پکتیا و خوست رویداد های تازهء این روند است.

چهرهء سیاه، پلان های شوم و اسلام و مسلمان ستیزی رژیم کابل با گذشت هر روز روشن تر می گردد، دشمن باید درک کند و به یاد داشته باشد که هرگز به اهداف شوم خود در افغانستان نمی رسد، امارت اسلامی پلان های کثیف آن را خنثی می کند، امارت اسلامی مبارزهء مقدس خود را برای پاسداری از شعائر اسلامی، ارزشهای دینی، نوامیس ملی و تمامیت ارضی آغاز و ادامه داده است، درین راستا تکالیف زیادی را متقبل شده است و متعهد است که مبارزهء خود را تا استقلال کامل کشور و نفاذ نظام اسلامی در میهن عزیز ادامه می دهد.

Related posts