تازه ترین ها

هدایات مقام رهبری به مجاهدین در مورد روزهای عید

هدایات مقام رهبری به مجاهدین در مورد روزهای عید

بسم الله الرحمن الرحیم

برای اینکه هموطنان عزیز ما نماز عید و دیگر مراسم خوشی را در شب و روزهای با سعادت عید سعید فطر با اطمینان انجام بدهند، مجاهدین امارت اسلامی هدایات ذیل را جداً عملی نمایند.
۱ : به همه مجاهدین هدایت داده می شود که عملیات های تعرضی شان را در برابر مخالفین داخلی در روز اول، دوم و سوم عید متوقف بسازند، اما اگر بر مجاهدین تعرض صورت بگیرد قاطعانه از خود دفاع بکنند.
۲ : اشغالگران خارجی از حکم فوق الذکر مستثنی هستند، عملیات تان را در برابر آن ها ادامه بدهید و هر زمان و هر جای که که آنها را یافتید آنها را مورد حملات قاطع قرار بدهید.
۳ : مسئولین کمیسیون نظامی و والیان ولایات آن عده زندانیانی را در بندی خانه های خود تشخصی نمایند که در آینده تضمین می توانند در صف دشمن ایستاده نمی شوند و متعهد هستند که در برابر مجاهدین فعالیت نمی کنند، تا مقام رهبری در مورد رهای آن ها تصمیم بگیرد.
۴ : برای همه بندی های که در زندان های امارت اسلامی قرار دارند، اعم از اینکه جنایی باشند یا جنگی، مجاهدین در شب و روزهای عید اسباب خورسندی و در صورت امکان زمینهء ملاقات با خانواده های شان را مساعد کنند.
۵ : مجاهدین در چنان تجمعات مردم عامه شرکت نکنند که دران خطر بمباران دشمن باشد، تا دشمن ظالم به بهانهء هدف قرار دادن آن ها مردم ملکی را آماج بمباران کورکورانه قرار ندهند. والسلام

از جانب مقام رهبری امارت اسلامی
۲۴/۹/۱۴۳۹ ه ق
۱۹/۳/۱۳۹۷ هش – ۹/۶/۲۰۱۸م

Related posts