تازه ترین ها

مصاحبه با قومندان تسلیم شده در ولسوالی پشترود فراه

مصاحبه با قومندان تسلیم شده در ولسوالی پشترود فراه

چند روز پیش قومندان بسم الله قومندان نظامی یک قرارگاه دفاعی ادارهء مزدور کابل بنام بلو در مربوطات ولسوالی پشترود ولایت فراه همراه با چهارتن از عساکرش پس از درک حقایق و با استفاده از پیام عفو عمومی صف دشمن را ترک کرده و با مجاهدین امارت اسلامی یکجا گردید.

قومندان بسم الله یک عراده تانک، ۷ میل ثقیل آمریکایی و مهمات زیاد دیگر با خود آورده و به مجاهدین تسلیم کرد.

مصاحبه با قومندان بسم الله را می توانید از لینک های ذیل تماشا و داونلود کنید:

 

کیفیت عالی کیفیت متوسط فارمت موبایل

Related posts