تازه ترین ها

امریکا حاضر به گفتگوی مستقیم با طالبان

امریکا حاضر به گفتگوی مستقیم با طالبان

ماهر افغان

در این جای شکی نیست که جنگ بین ناتو به سرکردگی امریکا و ملت افغانستان جنگ عقیده و ایدولوژی است، بوش (رییس جمهور پیشین امریکا) پیش از حمله بر افغانستان این جنگ را جنگ صلیبی عنوان کرده بود.

این جنگ در زمان بوش ملیاردها دالر امریکایی و صدها عسکر خارجی را طعمهء آتش خود ساخت، اما بوش در اواخر دورهء دوم ریاست جمهوری خود مجبور شد به ناکامی اش درین جنگ اعتراف بکند، بعد از به روی کار آمدن دولت بارک اوباما شعله های این جنگ افزون تر شد و به تعداد کشته ها و زخمی های عساکر خارجی در افغانستان افزوده شد، اوباما نیز در پایان ریاست جمهوری با مصارف ملیاردها دالر و از دست دادن هزاران عسکر امریکایی به ناکامی و رسوایی اش اعتراف کرد، واقعیت این بود که طالبان پس از آغاز مجدد مقاومت با وصف هر گونه زورگویی های بوش و اوباما روز به روز قوی تر شدند و ساحهء تحت حاکمیت شان وسعت یافت.

دونالد ترامپ بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا وبه ویژه پس از اعلان استراتژی تازه در قبال افغانستان، بسیار به جدیت و قاطعیت اعلان کرد که از این به بعد دروازه های صلح را به روی طالبان می بندیم و به زور طیارات بمب افگن و حملات شدید هوایی و زمینی طالبان را به میز مذاکره می کشانیم، ادارهء کابل نیز بی درنگ از این راهبرد ترامپ استقبال کرده موقف خود را موافق پالیسی ترامپ اعلان کرد، مخالفین طالبان بالعموم از این راهبرد ترامپ به بسیار خوشحالی و سرور استقبال کردند و گمان کردند که وقت اخیر طالبان فرا رسیده است، اما طالبان با جدیت به ادعاهای ترامپ پاسخ دادند و سنگرهای جهاد و مقاومت را گرم تر نگهداشتند.

حملات هوایی دشمن به گونهء بی سابقه افزایش یافت، نیروهای اشغالگر و مزدوران آنان حتی مساجد، مدارس و تجمعات مردم ملکی را هدف قرار دادند، اما نتوانستند در تصمیم و ارادهء طالبان اندک تغییری بیاورند و طالبان را موافق خواسته های خود به میز مذاکره با ادارهء کابل بکشانند، طالبان باز هم بر شرط اساسی خود برای نشست و مذاکره با  رژیم کابل که خروج بی قید و شرط نیروهای خارجی از افغانستان است اصرار و تاکید داشتند.

آمریکا، ناتو و نظامیان اجیر ادارهء کابل در این اواخر از هیچ نوع فشارهای نظامی، سیاسی و تبلیغاتی علیه طالبان دریغ نکردند، پرتاب بیش از ۵۰۰ بمب در طی یک ماه، افزایش حملات طیاره های بی پیلوت (درون) و عملیات های شبانه، بخش عمدهء فشارهای نظامی بود که آمریکا در استراتژی اخیر خود در قبال افغانستان به آن امید بسته بود، اما لله الحمد، به فضل و نصرت الله متعال، از برکت قربانی ها و رشادت های مجاهدین مخلص و از برکت همت و شهامت ملت مجاهد افغانستان تمام آرزوهای شوم آمریکا و متحدینش با خاک یکسان شده است و اکنون آمریکا با دیدن تلفات و خسارات هنگفت مالی و جانی در برابر طالبان زانو زده است و حاضر به گفتگوی مستقیم با طالبان شده است، در عین حال ادارهء اجیر کابل در حالی که در معرض زوال و فروپاشی قرار دارد آماده شده است با اعلان یکطرفهء آتش بس خواهان متوقف ساختن جنگ از طالبان شود، این یک پیروزی و نصرت خاص الله متعال با ملت مجاهد پرور افغانستان و مجاهدین سر به کف امارت اسلامی است.

به امید بر افراشتن پرچم حیات بخش اسلام در سراسر افغانستان.

Related posts