داعیهء امارت اسلامی؛ شعار یا عمل

داعیهء امارت اسلامی؛ شعار یا عمل

موفق افغان

بعضی از منتقدین احساساتی که از اساسات دین بی خبر اند می گویند که چرا امارت اسلامی اعلان خلافت سرتاسری در جهان اسلام نمی کند و چرا امارت اسلامی علیه تمام جهان اعلان جنگ نمی کند و چرا امارت اسلامی اعلان نمیکند که تمامی سران و رهبران کشورهای اسلامی طاغوت هستند و جهاد علیه آنان فرض است و از همین قبیل دهها چرا های دیگر.

این عده از مردمان باید بدانند که امارت اسلامی برخلاف اغلبیت قاطع تنظیم ها و حرکت ها، باورمند به عمل است و شعارهای میان تهی را خوش ندارد و نه از این چنین شعارها برای بازی دادن و فریب دادن مردم استفاده می کند. تاریخ بیشتر از دو دههء امارت اسلامی نشان می دهد که رهبران امارت تنها آنچه را به زبان می رانند که میتوانند آنرا جامهء عمل بپوشانند. دروغ، فریب و تبلیغات کاذبانه در امارت اسلامی جایگاهی ندارد و نه تنها اتباع امارت اسلامی و دوستان آن بلکه لله الحمد دشمن نیز به این حقیقت پی برده و اعتراف می کند که امارت اسلامی تبلیغات دروغین نمیکند و از سوی دیگر وقتی تصمیمی را اتخاذ کرده و آنرا اعلان کند حتما آنرا در عمل نیز پیاده می سازد.

چرا امارت اسلامی شعارهای میان تهی سر زند و تبلیغات دروغین کند در حالیکه لله الحمد امارت اسلامی دست آوردها و موفقیت های چشمگیری دارد که نیاز به چنین دروغ افگنی و فریب دهی ندارد. امارت اسلامی عملا نشان داده است که در مقابل بزرگترین طاغوت جهان می جنگد و آنرا به شکست مواجه ساخته است. امارت اسلامی در حالی با تمام جهان صلیب به تنهایی خود جنگید و آنانرا به شکست مواجه ساخت که حرکت ها و تنظیم های منتقد یا در خواب غفلت فرو رفته بودند و یا هم تمامی فعالیت ها و کارکردگی شان منحصر به چند شعار نوشته شده در توته های مخملین و یا اوراق مزین شده بود.

امارت اسلامی واقع بینانه و حکیمانه عمل می کند و تنها به آنچه دست می زند که توان پیشبرد آنرا دارد. امارت اسلامی در حالت کنونی، که عساکر تمامی کشورهای جهان در اشغال کشور سهیم هستند، می داند که اولویت جهادی اش اینست تا این دشمنان متجاوز را شکست داده و از کشور خود خارج سازد. این فرض عین بر امارت اسلامی بوده و از اولین روز تا کنون به شکل خیلی آشکار و واضح در راه انجام آن قیام نموده است و آنرا با تمام امانت به پیش می برد. امارت اسلامی در عین حال از حکمت کار میگیرد و نمیخواهد که کسانی را که در این صف شامل نیستند تشویق و ترغیب نماید و یا مجبور سازد تا در مقابل امارت اسلامی صف آرایی نموده و نیروی دشمن قوی را قویتر سازند. امارت اسلامی می داند که با چنین اعلان ها و چنین شعارهای میان تهی بجز متوجه ساختن دشمن، دعوت دشمن خفته به جنگ، و جز فریب دادن ملت مسلمان چیز دیگری بدست نمی آید لذا از آن اجتناب می ورزد.

تنظیم هایی که از چندین دهه به اینسو شعارهای خلافت داده و یا هر روز ندا به قدس می گویند که ای قدس! منتظر باش، ما اولادهای صلاح الدین ایوبی در راه هستیم، اما در عمل آنان در خواب غفلت بوده و چند جوان غافل را فریب داده اند، در جریان این چندین دهه یک قدم بسوی خلافت نگذاشته اند و نه دو مرمی بسوی دشمن یهودی در فلسطین شلیک کرده اند. از سوی دیگر امارت اسلامی میداند که واقعیت زمینی چیز دیگری است، اکنون بزرگترین دست آورد اینست که کشور خودرا از اشغال نجات دهیم، مردم خودرا که از چندین دهه به اینسو در جنگ، فقر، مسکنت و صدها مشاکل دیگری زندگی می کنند از این حالت نجات دهیم و این کار سهل و ساده نیست بلکه چندین سال متمادی را در بر می گیرد لذا بیجا خواهد بود که اکنون علیه تمام جهان شعار داده و آنان را دعوت کنیم که بیایید و ما را ریشه کن سازید و نگذارید که در وطن و کاشانهء خود زندگی کنیم زیرا اگر ما توانمندی پیدا کردیم ما شما را نسل در نسل تباه می کنیم و نظام های تانرا دگرگون می سازیم. نه تنها این، بلکه تمامی کشورهای اسلامی و همسایه ها را هشدار دهیم که شما طاغوت هستید و از بین بردن شما واجب است و ما در تلاش هستیم که هرگاه نیرو و قوت پیدا کردیم شما را از نقشه جهان نابود سازیم.

فکر نمی کنم که عاقلی چنین باندیشد و نه انسانی که خود در داخل خانه خود مواجه با صدها مشکلی است که حل آن دهها سال را در بر خواهد گرفت در فکر سیطره و تسلط بر خانه های همسایه و قریهء خود باشد. همین فکر و اندیشهء ناقص و غیر حکیمانه برخی از این تنظیم ها بوده است که جوانان ملت مسلمان را نسل در نسل قربانی این اهداف هوایی و شعار های میان تهی نموده است و نیرو و توان آنان را در سر دادن شعارها و به راه انداختن مظاهرات در سرک ها ضایع ساخته است و نگذاشته است که آنان در مورد حال و مستقبل خود باندیشند و حد اقل به پا بایستند و توان پیشبرد زندگی خودرا پیدا کنند. بلی، این انتقاد ها وقتی قابل پذیرش خواهد بود که حکومت اسلامی مقتدری برپا باشد که تمامی مشکلات خودرا حل کرده است و زمینهء زندگی پر آسایش و محترم را به اتباع خود فراهم ساخته باشد. بعد از این می شود این حکومت اسلامی مقتدر در صدد توسعهء رقعه اسلام و دفاع از سرزمین های اسلامی شود در غیر آن در حالت کنونی که مسلمانان در ضعف و ناتوانی قرار دارند و بخصوص امارت اسلامی در حال جنگ با بیشتر از ۴۰ کشور صلیبی و صدها هزار نیروی اجیر قرار دارد، عقل و حکمت تقاضای این چنین عملی را نمیکند و در صورت انجام میتوان آنرا خودکشی ملت و ضایع ساختن قربانی هایی اتباع این کشور خواند که بخاطر آزادی و استقلال کشور خود و برپا نمودن حکومت اسلامی از سالها به اینسو شب و روز را یکی کرده و لحظهء آرام را بر خود حرام ساخته اند.

در وضعیت کنونی موقف امارت اسلامی مبنی بر پشتیبانی و حمایت از همه قضایای امت اسلامی، بلند کردن صدا در دفاع از عزت، عفت، جان و مال مسلمانان در گوشه وکنار جهان و دعوت اطراف ذیدخل و مجامع صاحب تسلط بر موضوع جهت حل معضله، یگانه راه حکیمانه، عملی و ممکن است که امارت اسلامی آنرا از سالها به اینسو آنرا به پیش گرفته است و در هیچ مورد اظهار سکوت نکرده است.

Related posts