تازه ترین ها

آرامش ملت مهمترین اولویت امارت اسلامی است

آرامش ملت مهمترین اولویت امارت اسلامی است

اگر در مورد فلسفهء وجودی امارت اسلامی صحبت کنیم باید دوران هرج و مرج و حالت مصیبت بار دو و نیم دههء پیش کشور به یاد بیاوریم. پس از پیروزی جهاد مقدس در مقابل کمونیزم، یکتعداد جنگسالاران در مسابقهء هوس اقتدار و مادیات جنگهای ذاب البینی را آغاز کردند، تمام کشور در جنگ داخلی، فساد، چپاول، پاتکسالاری و بد امنی غرق شد، بناء نه تنها این ملت مسلمان و سربلند با سقوط و زوال همیشگی مواجه گردیده بود بلکه کشور اسلامی بنام افغانستان نیز با خطر تجزیه دست به گریبان بود.

تحریک اسلامی طالبان برای پایان دادن به هرج و مرج و ختم سال ها بدبختی قیام کرد تا گریبان مظلوم را از پنجهء ظالم خلاص کند، صلح، آرامش، عزت و رفاه را به ملت بازگرداند و هموطنان را از مصائب جنگ و نا امنی برهاند.

با توجه به این پس منظر تاریخی گفته می توانیم که یکی از اولویت های بزرگ امارت اسلامی آرامش و استقرار این ملت مسلمان است. در شرایط کنونی اگرچه کشور و ملت ما با یک آزمون بزرگی مواجه است، اشغالگران به کشور ما آمده اند و براساس رهنمودهای دین مبین اسلام جهاد مقدس ادامه دارد. اما با این وضعیت استثنایی امارت اسلامی در توان چوکات خود برای آرامش ملت از هیچ اقدام مشروع فروگذار نخواهد کرد.

امارت اسلامی در ساحات تحت کنترول خود امنیت و ثبات بی مثال را تامین کرده است، اقدامات و کارهای عام المنفعه، معارف، صحت و بازسازی جریان دارد. برای جلوگیری از تلفات ملکی تمام توان خود را بکار بسته است که از برکت آن جهاد پرثمر ما، جنگی بیمثال شمرده می شود که تلفات ملکی آن نسبت به جنگ های هم صنف خود مساوی با صفر است.

در حالیکه رسانه های دشمن امارت اسلامی را به آزار و اذیت ملت متهم می کنند، امارت اسلامی یکبار دیگر ثابت کرد که برای آرامش ملت این روزها یک ضروت مبرم و ارزشمند شمرده می شوند. از اینروز بتاریخ ۲۴ رمضان از سوی رهبری امارت اسلامی برای مجاهدین هدایات خاص صادر شد. در این هدایات آمده است که مجاهدین در سه روز عید الفطر جنگ بر خلاف عساکر داخلی را متوقف سازند، تا ملت ما روزهای عید را با اطمینان و امنیت کامل تجلیل کنند.

باید بگوئیم که هدف ما خوشبختی و آسایش ملت است که در دنیا تحت هدایات زرین اسلام زندگی صلح آمیز و باعزت را بگذرانند و هم در قیامت بحیث مومنین سرفراز به پیشگاه الله متعال بایستند. ما در زمان حاکمیت خود با تامین امنیت نمونه ثابت کرده ایم که آرامش و آسایش ملت از اهداف بزرگ ماست. اما اشغالگران خارجی فضای صلح آمیز کشور ما را با دود بمب و بارود آلوده کرده و اینست هفده سال می گذرد که امنیت و ثبات را از ملت ما گرفته است.

امارت اسلامی برای پایان جنگ جاری، راهکار جامع مذاکرات با اشغالگران خارجی دارد و امید است که اشغالگران خارجی نیز زندگی صلح آمیز ملت ما را به رسمیت بشناسند و سیاست ناکام استفاده از زور را کنار بگذارند تا ملت ما به صلح پایدار و اهداف پاک خود برسد.

Related posts