تازه ترین ها

امارت اسلامی به اهداف جهاد متعهد است

امارت اسلامی به اهداف جهاد متعهد است

ابن مبارک احمدزی // ترجمه : نسیم صبا

زمانیکه تحریک اسلامی طالبان در سال ۱۳۷۳ خورشیدی به وجود آمد از اهداف عمدهء آن از بین بردن شر و فساد، پاتک سالاری، تفنگ سالاری، زورگوی و…….. بود، مردم استقبال گرم نمودند و طالبان را فرشته های نجات لقب دادند و ذهناً ( و قلبا ) طالبان را پذیرفتند، طالبان به نصرت خداوند متعال حاکمیت را نیز ( به عنوان امارت اسلامی ) به دست آوردند، اما چون نظامی از پیش به یک قالب کامل وجود نداشت و ( در ابتداء ) نیت طالبان هم شاید حکومت داری نبود، بناءً یک نظامی با در نظر داشت شرائط آن زمان برای افغان های اصیل برپا شد ، تنها عقده یی ها و دشمنان عقیدوی می توانند ازین واقعیت چشم پوشی بکنند که شرایط تا اخیر حاکمیت امارت اسلامی جنگی بود.

اما امروز :

هفده سال کامل از تهاجم صلیبی ها می گذرد، مجاهدین امارت اسلامی با شرایط و خواسته های قرن جدید کاملا آشنا شده اند و تجربهء کافی به دست آورده اند، حالا لیاقت دارند هر نوع نظامی که بخواهند می سازند، بلکه سستم فعال حکومت داری را عملا روی کار کرده اند، اما تنها ( از نگاه سازمان های بین المللی و کشورهای جهان ) رسمی نیستند.

طالبان که می گویند اشغال را نمی پذیریم معنایش اینست که اشغال و همه لوازم و شرایط آن را نمی پذیریم، نه تنها اشغال باید پایان یابد بلکه آن فتنه های که پس از اشغال درین جا رواج شده است نیز باید نابود شود، معنای پایان یافتن اشغال اینست که نظام الهی به گونهء کامل نافذ شود و فتنه ای باقی نماند.

بعضی دوستان را خدا داشته باشد در دیدگاه ها و نوشته های خود احتیاط و دقت نمی کنند، مجاهد صاحب در مصاحبه با رادیو تلویزیون ژوندون یکبار دیگر وضاحت کرد که اعلامیهء ما طبق معمول جزو پالیسی هر سالهء ما است و پاسخ به نشست عالمان دین در کابل و اقدام اشرف غنی نیست، برای اینکه ملت دچار اضطراب و پریشانی نشوند و ضمنا برای اتمام حجت، لازم دانستیم که پالیسی هر سالهء خود را امسال علنی اعلان بکنیم.

امریکایی های اشغالگر طرف دوم جنگ کنونی افغانستان هستند، اگر آن ها ارادهء خروج از افغانستان را داشته باشند پس باید در صحنهء عمل ثابت بسازند، آن ها از هر راهی که ملاحظات و اعتراضات خود را آشکارا بکنند امارت اسلامی ظرفیت دارد آن را بشنود ، اگر احیانا برای گفتگوی بنیشنند خواسته های امارت اسلامی همانست که شریعت تقاضا می کند، اهدافی که هزاران تن جوانان برای آن جان های خود را نثار کردند.

این حرف باید واضح شود که اشغال مادر همه فتنه ها است، ممکن بسیار کسانی باشند که مفهوم اعلامیهء اخیر را درست نکرده باشند، ندانسته باشند و یکعده سوالات در ذهن آن ها خطور کرده باشد، اما آن ها باید اطمینان داشته باشند که اژدهای جهانی دیگر خسته شده و آمادهء فرار و عقب نشینی است، شما خوب می دانید که اگر ادارهء کابل پشتیبانی خارجی نداشته باشد برای یک هفته هم دوام نمی کند.

بناءً :

امارت اسلامی بر اهداف جهاد بر حق ملت خود متعهد هست، اشغالگران باید ازین خاک پاک خارج شوند، اگر حرف می زنند امارت اسلامی نیز حاضر است به مذاکره بنیشند، ارزشها و جوانب معنوی اسلام و جهاد کنونی که فرض عین است مورد بحث و اهداف جهاد هفده سالهء ما محور قرار می گیرد، اگر امریکایی ها سر نهادند بسیار خوب و گرنه جهاد با کیفیت عالی خود ادامه می یابد، بلی، حجت های امارت اسلامی برای جهانیان روشن و کامل می گردد و پس ازان کسی حق ندارد که مسئولیت بحران را به دوش مجاهدین بیاندازد.

برادران تشویش نداشته باشند ، هرگز جای تشویش نیست، مجاهدین پیروز هستند و حرف اخیر از ایشان است، مجاهدین اگر نظام می خواهند همان نظامی را خواهند آورد که هر روز به آرمان دیدن آن هستیم، بلی، نظام اسلامی، نظامی که دران دین خداوندی معطل نباشد و حدود جاری باشد، ارزشهای معنوی و اسلامی دران تعریف شده باشد و چوکات اختیارات هر کسی دران معلوم می باشد، بدیل نظام امروزی همانا نظام اسلامی و فقه اسلامی می باشد، هفده سال مبارزه کرده ایم و باز هم مبارزه می کنیم و لیکن حقانیت خود را حتما به اثبات می رسانیم، چیزی را که می خواهیم حتما به دست می آوریم، ان شاء الله العزیز.

Related posts