تازه ترین ها

وضاحت سخنگوی امارت اسلامی در مورد ادعای نمایندهء ملکی ناتو

وضاحت سخنگوی امارت اسلامی در مورد ادعای نمایندهء ملکی ناتو

روز گذشته، یک نمایندهء ملکی ناتو « کورتلیوس زیمرمن » در طی صحبت با رسانه ها گفته است که گفتگوهای غیر رسمی با امارت اسلامی جریان دارد.

ما این ادعا را رد می کنیم و تاکیداً می گوییم که هیچ جریان مخفی وجود ندارد، البته اگر بعضی چهره های مجاهدنما و مادیات پرست با استفاده از سراسیمگی و پریشان حالی ادارهء کابل خود را مجاهدین معرفی کرده باشند حرف دیگری است، اما چنین اشخاص ربطی به امارت اسلامی و مجاهدین ندارند، امارت اسلامی چند روز پیش در واکنش به حرف های نیکلسون نیز واضح ساخته بود که به گفتگوهای پنهانی و مرموز باور ندارد و نه هم تا هنوز با کسی در هیچ جایی این گونه گفتگو صورت گرفته است.

مقامات امریکا و ناتو برای اینکه ناکامی خود در افغانستان را پنهان نگهدارند و اذهان عامه را از وضعیت اصلی به مطالب دیگری مبذول بدارند، چنین ادعاهای بی اساس می کنند.

امارت اسلامی یکبار دیگر تصریح می کند که حل اساسی قضیهء افغانستان در بیرون شدن قوت های اشغالگر و پذیرفتن واقعیت ها است.

ادعاهای کاذب اشغالگران ممکن در کوتاه مدت به حیث پروپاگند فایده ای داشته باشد و لیکن حل قضیه را مشکل تر می سازد و به معنای فرار از توجه به قضایای اصلی تعبیر می شود.

ذبیح الله مجاهد

سخنگوی امارت اسلامی

۲۶/۹/۱۴۳۹ ه ق

۲۱/۳/۱۳۹۷ ه ش – ۱۱/۶/۲۰۱۸م

Related posts