تازه ترین ها

واکنش سخنگوی امارت اسلامی در مورد بمباران دشمن بر مرکز رادیوی صدای شریعت در غزنی

واکنش سخنگوی امارت اسلامی در مورد بمباران دشمن بر مرکز رادیوی صدای شریعت در غزنی

روز گذشته، نیروهای اشغالگر امریکایی رادیوی محلی امارت اسلامی ( صدای شریعت ) را در ولایت غزنی توسط پنج طیاره آماج بمب های درون قرار دادند.

مدعیان دموکراسی و آزادی بیان چهرهء اصلی خود را با این کار برملا ساختند که به هیچ صورت به نظر، صدا و رسانه های جهت مخالف ارج نمی گذارند، بلکه تنها با استفاده از آزادی بیان می خواهند نظریات و فرهنگ خود را بر ملت های دیگر مسلط بکنند و به اهداف اشغالگرانهء شان برسند.

یکعده چهره های فریب خورده نیز در داخل کشور فکر می کنند گویا شعار آزادی بیان که از سوی امریکایی ها بلند می شود واقعیت دارد، اما اکنون که نسبتاً یک رسانهء نسبتاً ضعیف و محلی امارت اسلامی ( رادیوی صدای شریعت ) برای دشمن قابل تحمل نمی باشد و مستحق بمباران ۵ طیارات پیش رفته می گردد و مرکز آن آماج قرار می گیرد، روشن می سازد که حوصله و تحمل امارت اسلامی نسبت به دشمن بسیار زیاد و منطقی است.

همه افغان ها شاهد هستند که ۱۷ سال می شود ده ها رسانه های که مستقیماً یا بالواسطه به امریکایی های اشغالگر وابسته هستند بر ضد مجاهدین و افغان ها پروپاگند می کنند، اما یکروزی هم کدام رسانه هدف حملهء مجاهدین قرار نگرفت، زیرا به آن ها به حیث رسانه نگاه می شود، حالا هموطنان عزیز قضاوت بکنند که دشمن ما چه اندازه پست و ذلیل است که بر خلاف شعار خود ( یعنی آزادی بیان ) توان شنیدن صدای جانب مقابل را ندارد و دشمنی آن با اسلام نیز به حدی رسیده است که تنها یک صدای را هم به نام شریعت شنیده نمی تواند و در برابر آن چنین برخورد وحشیانه می کند.

ملت دلیر افغان باید بداند که قوت های اشغالگر چنانکه کشور، حریم و فضای ما را اشغال کرده اند، در تلاش اشغال افکار ما نیز هستند، از همین خاطر نمی گذارند صدای مقدس شریعت و آزادی خواهی مجاهدین به مردم و ملت برسد.

این یک آزمون برای نهادها و سازمان های مدافع رسانه ها نیز است که از امارت اسلامی همواره برای رسانه های دشمن حق خواهی می کنند و ازان رسانه ها دفاع می کنند، حالا ما منتظر هستیم که آن ها در مورد این حملهء علنی بر رسانهء امارت اسلامی چه گونه قضاوت می کنند و چه واکنش نشان می دهند ؟

دشمن و نهادهای رسانه ها باید بدانند که امارت اسلامی دیگر تحمل چنان برخورد ظالمانه را نخواهد داشت و اگر در آینده با رسانه های ما چنین عمل تکرار شود عکس العمل ما بسیار سخت خواهد بود.

ذبیح الله مجاهد

سخنگوی امارت اسلامی

۲۷/۹/۱۴۳۹ ه ق

۲۲/۳/۱۳۹۷ ه ش – ۱۲/۶/۲۰۱۸م

Related posts