تازه ترین ها

آخرین جزئیات: ۱۸ تانگ ورینجر در مقر غزنی نابود و۱۰۲ عسکروپولیس کشته وزخمی شدند

آخرین جزئیات: ۱۸ تانگ ورینجر در مقر غزنی نابود و۱۰۲ عسکروپولیس کشته وزخمی شدند

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع جهادی”الخندق” بالای یک قرارگاه بزرگ اردوی مزدور حمله فدایی نمودند.

حمله ساعت یک بجه دیشب بالای ساختمان ولسوالی مقر، قومندانی امنیه ویک قرارگاه بزرگ دشمن بوسیله موتر بم صورت گرفت .

خبرمیگوید که دراین حمله موتر بم که  درآن مواد زیاد انفجاری جابجا شده بود و بوسیله یک تن قهرمان کندک استشهادی امارت اسلامی انجام یافت که دراثران هرسه ساختمان ولسوالی، قومندانی امنیه وقرارگاه بزرگ دشمن که دریک محل موقعیت دارند داری یک دروازه وردوی دارند، کاملا منهدم گردیده به خاک یکسان گردید وبه دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید.

خبرمیگوید که دراین حمله ۸ تانگ و۷ عراده رینجر، سلاح  وزخایر مهمات در داخل وسامان آلات دیگر دشمن کاملا ازبین رفت.

همجنان ۵۱ عسکر وپولیس کشته و۳۳ تن دیگر مرگبار زخمی شدند.

همجنان همزمان بر پوسته های اربکی درمنطقه بهرامه،قلعه عزت،جنبران آن ولسوالی مورد حمله قرار گرفت، نبرد تا شام ادامه یافت و۲ پوسته قلعه عزت نیز کاملا فتح گردید.

همجنان بشمول یک قومندان اربکی (حاجی محمد) ۱۸ عسکر،پولیس واربکی ها کشته وشمار دیگر زخمی شدند وبقیه به فرار موفق شدند.

برعلاوه ۳ تانگ دشمن بوسیله ماین ها وحملات رویا روی کاملا نابود گردید وتوته های بدنه تانگ های دشمن هنوز هم درمیدان نبرد باقی مانده است.

ودرپوسته های فتح شده ۲ عراده موتر سایکل،ومقادیرزیاد مهمات به دست مجاهدین افتید.

Related posts