تازه ترین ها

فراه : ۴ پوسته در پرجمن فتح شد

فراه : ۴ پوسته در پرجمن فتح شد

از ولایت فراه اطلاع رسیده است ، نیروهای دشمن در کوه لرون بند ولسوالی پرچمن ۴ پوستۀ امنیتی ایجاد کرده بودند که عصر روز گذشته مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفتند .

در این عملیات نیروهای دشمن پس از مقاومت کوتاهی بسوی بازار لرون پا بفرار گذاشتند و هر ۴ پوسته بطور کامل فتح گردید.

با فتح شدن پوسته های مذکور، ساحات وسیعی از وجود دشمن تصفیه گردیده و به کنترل کامل مجاهدین در آمده است .

۲۰۱۸/۶/۱۲

Related posts