تازه ترین ها

خوست: یک کارمند مهم استخبارات (ریژکی) با یک محافظ اش درمرکز کشته ومیدان هوایی کهنه مورد حمله راکتی قرارگرفت

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع جهادی “الخندق” بالای یک کارمند وحشی ومهم استخبارات دشمن (ریزگی) در مرکز خوست حمله کردند.

حمله ساعت ۵ عصر دیروز صورت گرفت که دراثران کارمند یادشده ریزگی بایک محافظ اش جابجا کشته وبرادر وی شخص بسیار وحشی نیز بود مرگبار زخم برداشت.

ازسوی دیگر میدان هوایی کهنه خوست که پایگاه مهم عساکر امریکایی ومزدوران داخلی شان است، نیز مورد حمله راکتی قرارگرفت.

حمله ساعت ۲ بعد ازظهر دیروز صورت گرفت ودقیقا هدف کوبیده شد به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.

Related posts