تازه ترین ها

هلمند : نیروهای دشمن یک طفل را شهید و چند فرد ملکی دیگر را زخمی کردند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که دیشب هنگام نمازخفتن، اجیران در منطقۀ ماندۀ چرخکیان در ولسوالی سنگین، مردم را که پس از ادای نماز تراویح از مسجد در حال خارج شدن بودند، هدف قرار داده اند .

در این واقعه ظالمانه، یک طفل ۱۳ ساله جابجا بشهادت رسیده است و چند تن دیگر از نماز گزاران زخمی گردیده اند.

نیروهای اجیر این جنایت را در حالی مرتکب می شوند که رژیم اجیر اعلان آتش بس کرده است .

۲۰۱۸/۶/۱۴

Related posts