تازه ترین ها

لوگر: ریاست استخبارات دشمن در پل علم مورد حمله راکتی قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” بر ریاست استخبارات دشمن درپل علم مرکز ولایت  لوگر حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت ۵ عصر دیروز صورت گرفت که دراثران هدف کوبیده شد وبه دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان دقیقا به دست نه امده است.

Related posts