تازه ترین ها

راپور ویدیویی استودیوی الاماره ” عملیات موفق در زرمت پکتیا” نشر شد

راپور ویدیویی استودیوی الاماره ” عملیات موفق در زرمت پکتیا” نشر شد

در راپور ویدیویی تحت نام عملیات موفق در زرمت پکتیا دیده می شود که مجاهدین در منطقهء مقرخیل مربوط ولسوالی زرمت ولایت پکتیا بر یک پوستهء مهم دشمن عملیات انجام داده و پوسته را فتح کرده اند. همچنین مجاهدین در هنگام عملیات فاتحانهء پوسته ۴ عسکر را هلاک و ۴ تن دیگر را در حالت زخمی دستگیر کرده اند.

همچنین در بخشی از راپور عساکر زخمی دستگیر شده در پوستهء فتح شده دیده می شوند که از سوی مجاهدین تداوی می شوند و همکار استودیوی الاماره با آنها مصاحبه کرده است.

در بخش اخیر راپور ویدویویی سلاح ها و مهماتی که مجاهدین از دشمن در پوستهء فتح شده بدست آورده اند نیز مشاهده می شود.

با استفاده از لینک های ذیل این راپور ویدیویی را تماشا و داونلود کنید:

کیفیت عالی کیفیت متوسط فارمت موبایل

Related posts