تازه ترین ها

اصدار ۸۹ استودیوی الاماره ” نیروی عمری” نشر شد

اصدار ۸۹ استودیوی الاماره ” نیروی عمری” نشر شد

استودیوی جهادی الاماره مربوط بخش سمعی و بصری کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان اصدار ۸۹ خود تحت نام ” نیروی عمری” را نشر کرد.
اصدار مذکور به مدت ۴۴ دقیقه است و صحنه هایی از تمرینات بدنی، فکری و نظامی مجاهدینی که در معسکرات شماری از ولایات مشغول هستند، آورده شده است.
امارت اسلامی افغانستان که بر علیه طاغوت متجاوز آمریکا سنگر مبارزهء برحق جهاد است، در کنار قتال یا جهاد عملی در مقابل کفار به تربیهء مجاهدین نیز توجه زیاده معطوف نموده است و برای همین منظور در شماری از ولایات کشور معسکرات ایجاد کرده است.
در این معسکرات از سال ها بدینسو مجاهدین تربیه می شوند، به آنها تربیهء علمی، فکری و بدنی داده می شوند و دربارهء سلاح های جنگی، مواد منفجره، تاکتیک جنگ، تدابیر احتیاطی، استخبارات و بخش های دیگر عملا آموزش داده می شوند تا جهاد بر خلاف آمریکای متجاوز را به طریقه احسن انجام دهند.
اصدار ویدیویی نیروی عمری را همکاران استودیوی الاماره با دیزاین خوب و ترتیب دلنشین تهیه کرده اند.
قابل یادآوری است که صحنه های اعداد در این اصدار با ترانه های حماسی و دلچسب از ترانه خوانان مشهور مثل الحاج ملا فقیر محمد درویش، مولوی محمد امین حیدری و مولوی عزیز الله عزیزی بافته شده اند.
بیائید تا برخی از صحنه های تدریبات نظامی اصدار ویدیویی نیروی عمری را با استفاده از لینک های ذیل تماشا کرده و تشنگی جهادی خود را رفع کنیم

کیفیت بسیار عالی کیفیت عالی کیفیت متوسط فارمت موبایل

Related posts