تازه ترین ها

دشمن و چند نمونهء نقض آتش بس

دشمن و چند نمونهء نقض آتش بس

چند روز پیش رژیم کابل اعلان کرد که از ۲۷ رمضان تا ۵ عید فطر هیچ گونه عملیات و حملات انجام نمی دهد، با توجه به بی اختیاری رژیم مزدور و موقف متزلزل آن، از ابتداء چنان معلوم می شد که به جای عمل به جنبهء تبلیغاتی این اعلان بیشتر تمرکز صورت می گیرد، اما با فرارسیدن روزهای معین آتش بس، این گمان به یقین بدل شد و دشمن به تعهد خود وفا نکرد، دشمن در بخش های مختلف کشور حملات های هوایی و زمینی انجام داد و مردم ملکی را با تلفات سنگین جانی و مالی مواجه ساخت.

در سطور ذیل، چند نمونهء تلفات ملکی را ذکر می کنیم که در اثر بمباران و گلوله باران دشمن در روزهای آتش بس رخ داده است.

به تاریخ ۲۷ رمضان : عساکر اداره کابل در منطقهء نلاوات در مربوطات مهترلام (مرکز لغمان) بر خانه های مردم ملکی زدند و طبق معمول دروازه های خانه ها را شکستند، خانه ها را تلاشی و مردم ملکی را لت و کوب کردند.

به تاریخ ۲۸ رمضان : نیروهای مسلح رژیم کابل در منطقهء آدرنگ در مربوطات مرکز ولایت سرپل به سوی خانه های مردم ملکی فیر نمودند و در نتیجه ۱ زن را شهید و ۱ مرد را زخمی ساختند.

به تاریخ ۲۸ رمضان : عساکر اردو در مربوطات ولسوالی غورماچ ولایت بادغیس به شمول کودکان ۳ تن غیر نظامیان را شهید و یکتن را زخمی ساختند.

به تاریخ ۲۸ رمضان : عساکر ادارهء کابل در منطقهء چرخکیانو ماندهء ولسوالی سنگین ولایت هلمند بر مناطق مسکونی فیر نمودند، در نتیجه یک جوان نوسال شهید و تعداد زیادی زخمی شدند.

به تاریخ ۲۸ رمضان : نیروهای رژیم در روستای لونگ ولسوالی گیلان ولایت غزنی چاپه زدند، خانه های مردم ملکی را تلاشی کردند و یک موسفید ۷۰ ساله را که خیر محمد نام داشت با یک پسر خوردسال اش با خورد بردند.

دشمن در روزهای گذشتهء آتش بس در بخش های مختلف کشور بر مردم ملکی و مجاهدین حمله کرده است ، در حالی که دران جاها از طرف مجاهدین بر علیه دشمن تعرض یا حمله صورت نگرفته بود.

دشمن همچون دیگر کارهای خود با اعلان آتش بس نیز بر چشم مردم خاک پاشید، دشمن در حقیقت بر صلح و آتش بس باور ندارد، بلکه تلاش می کند با اعلان تبلیغاتی آتش بس چهرهء جنگی خود را پنهان دارد و پالیسی متهاجمانه و جنگجویانه اش را صلح آمیز تعبیر بکند، اما مردم می بینند که رژیم کابل تلاش های صلح واقعی را از بین می برد و هنوز هم برای کشتار افغان ها و ویرانی خانه های آن ها از اشغالگران مطالبهء بمب ها، راکت ها و اعزام عساکر اضافی می کند.

Related posts