تازه ترین ها

آیا توسط شعار صلح می خواهید ؟

آیا توسط شعار صلح می خواهید ؟

نکتهء تعجب آور اینست که مامورین، خطباء، ملاها، فعالان مدنی، تحصن کنندگان (پرلتی ها) و دیگر کسانی که به رژیم کابل وابسته اند به یکصدا شعار می دهند که ما صلح، آشتی و آرامی می خواهیم، آن ها جنگ کنونی را جنگ باهمی می دانند و می خواهند هر چه زود تر باید پایان یابد.

اما از دهن این مدعیان صلح یکروز هم شنیده نشد که آن ها بر حضور نیروهای خارجی در افغانستان انتقاد و ایراد دارند، جنایات، چاپه ها، بمباران و حملات درون عساکر امریکایی را تقبیح می کنند و هر چه زود تر باید متوقف شود، از امریکایی ها و سایر کشورهای اشغالگر می خواهند عساکر خود را بی درنگ از افغانستان خارج بکنند و افغان ها را بگذارند زیر سایهء نظام با ثبات اسلامی، زندگی آرام داشته باشند.

ما برای ملاها، فعالان مدنی، تحصن کنندگان و یا جاده پیمایانی که به نام صلح فریب خورده اند می گوییم که شما چرا این قدر کور، کر و بی قضاوت هستید که در مورد عامل و ریشهء اصلی مشکلات حتی تبصره ای هم نمی توانید، آیا شما نمی دانید که اگر حضور و اشغال امریکایی ها در افغانستان نباشد و یک نظام خالص اسلامی در کشور حاکم باشد، طالبان چه ضرورت دارند که به جنگ ادامه بدهند و جان های عزیز خود را قربان بکنند.

این امریکایی ها بودند که ۱۷ سال پیش با ادعای جنگ صلیبی و استراتژی انتقام جویانه بر افغانستان یورش آوردند، جنگ بی رحمانه را آغاز کردند، سه صد هزار افغان های مظلوم را شهید کردند، دو ملیون را شکنجه و صدها هزار تن دیگر را از خانه ها و آشیانه های شان آواره ساختند، اما اکنون که خداوند تعالی امریکایی ها را با همه زورگویی و زورآزمایی شان رسوا، شرمنده و در هر میدان با شکست مواجه ساخته است، آن ها از روی یک نیرنگ و دسیسه به شعارهای دروغین صلح، نشست های نمایشی، فتواهای فرمایشی و دیگر تحرکات رو آورده اند. تا اذهان عامه را از حضور و اشغال امریکایی ها به موضوعات دیگری مبذول بدارند و گویا جنگ کنونی افغانستان جنگ داخلی افغان ها است.

ما باور قطعی داریم، چهره های که برای شعارهای صلح استخدام شده اند نیز این حقیقت را درک کرده باشند که اگر امروز امریکایی ها فیصله بکنند که نیروهای شان را از افغانستان خارج می کنند و وحشت و بربریت خود را نقطهء پایان می گذارند، بدون شک زمینهء آرامش و راه های عملی صلح و تفاهم در افغانستان مساعد می گردد.

امریکایی ها هنوز هم در میدان جنگ ایستاده اند، زمین و فضایی افغانستان را اشغال کرده اند، عملا به کشتار افغان ها ادامه می دهند، رژیم دست نشانده کابل که بدون اشاره و خواستهء امریکا حتی صلاحیت تبدیلی یک والی و قومندان امنیه را هم ندارد در عین حال شعارهای جعلی و نمایشی صلح را هم استقبال می کند و مامورین خود را به این شعارهای فریبنده مؤظف ساخته است، گویا آن ها صلح و آرامش می خواهند و لیکن از امریکایی ها چیزی پرسش و خواهش ندارند، از آفتاب هم روشن است که عقب این تحرکات و تلاش ها دست امریکایی ها است، بناءً اگر کسی فکر می کند این شعارهای دروغین به نتیجه ای می رسد، مرتکب اشتباه بزرگی شده است.

ملت مجاهد افغانستان زمانی این شعارهای صلح را راستین و ناشی از درد و غم افغان ها می داند که مدعیان صلح در حرف ها، بینرها و بیرق های شان به گونهء واضح بنویسند که : « امریکایی ها دیگر خاک و کشور ما را ترک بکنند و به استقلال دینی و ملی افغان ها ارج بگذارند ».

Related posts