تازه ترین ها

اظهارات نامناسب سرمنشی ناتو

اظهارات نامناسب سرمنشی ناتو

پنج شبنهء گذشته مصادف با ۲۱ جون ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو (پیمان اتلانتیک شمالی) در یک نشست خبری در لندن گفت که صلح در افغانستان  تنها در صورت تداوم حضور نظامیان خارجی آمده می تواند.

حال آنکه تمام ملت افغان بر این سخن متفق است که علت اصلی جنگ، نظامیان اشغالگر خارجی هستند و تمام جهات می خواهند که اشغالگران خارجی از کشور ما بیرون شوند. رئیس سازمان ناتو گفته است که ” صلح به روش خروج نظامیان خارجی نه، بلکه در موجودیت عساکر خارجی آمده می تواند. طالبان باید در میدان نبرد تضعیف گردند تا بدانند که به پیروزی رسیده نمی توانند، نیروهای خارجی برای همین منظور در افغانستان هستند.”

در مورد این اظهارات غیر واقع بینانه و نامناسب ینس ستولتنبرگ منشی سازمان ناتو چند سخن قابل ذکر است.

اول : این گفتهء ستولتنبرگ کاملا بی اساس و نادرست است که صلح در افغانستان تنها در صورت حضور عساکر خارجی آمده می تواند. اگر در صورت حضور و موجودیت اشغال خارجی صلح می آمد، به محتوم در هفده سال گذشته صلح آمده بود. تاریخ افغانستان شاهد است که هیچگاهی در موجودیت اشغال خارجی صلح نیامده است.

دوم: شکست و یا تضعیف کردن طالبان یک خیال باطل است که اشغالگران برای سالیان سال با استفاده از طروق مختلف آزمایش کردند اما هیچ نتیجه ای بدست نیاوردند. طالب یک گروه نیست بلکه اسم دوم ملت افغان است. یک ملت کامل که به دین و استقلال خود محبت بسیار دارد، هیچ کس نمی تواند شکستش دهد و در میدان نبرد خستگی ناپذیر است. ملت ما تاریخ آشکار مبارزات نسل اندر نسل دارد و سرمنشی ناتو می تواند در این مورد از انگلیس ها و شوروی ها جزئیات بخواهد.

سوم: اظهارات سرمنشی ناتو بحیث یک جهت جنگ ثابت می سازد که جهاد جاری، جنگ بی الافغانی نیست، بلکه جنگ بین اشغالگران و ملت افغان است. پس آشکار است که تصمیم اصلی صلح و جنگ در دست اشغالگران است و فقط برای فریب ملت، اجیران داخلی را با شعارهای عوام فریبانهء صلح و جنگ پیش قراولان این اشغال قرار داده اند. مزدورانی که دعوای مالکیت صلح و جنگ را دارند، اگر در تصامیم خود مستقل هستند باید درمورد اظهارات سرمنشی ناتو عکس العمل نشان می دادند. اما ما شاهد بودیم که آنها دربارهء اینگونه اظهارات جنگ خواهانهء رئیس ناتو هیچ هم نگفتند.

چهارم: مظاهرچیان و پرلتی های برخواسته با شعار صلح اگر از سوی هرکس و برای هر مقصد برخواسته باشند، باید این گفته های سرمنشی ناتو را به دقت بشنوند و خود را از عمق موضوع آگاه سازند. آنهائیکه تنها صلح را از طالب می خواهند، باید بدانند که صلح را اشغالگران گروگان گرفته اند. اشغالگران هنوز هم بر جنگ اصرار دارند و آشکارا می گویند که صلح را با زور جنگ می آوریم. آنها فکر پایان اشغال را ندارند و تا زمان نامعین در فکر طولانی کردن تجاوز ظالمانهء خود هستند.

برای اینکه علت اساسی جنگ از بین برود، باید بجای خواست مجمل صلح، شعارهای آزادی و استقلال طلبی رو در رو از اشغالگران استقبال شود. همانطور که مجاهدین بر اشغالگران فشار نظامی وارد می کنند، باید فشار ملی نیز بر آنها آورده شود. حضور اشغالگران باید در کلمات صریح اشغال خوانده شود، تا اشغالگران مجبور به فرار گردیده و عوامل جنگ خنثی شود.

Related posts