تازه ترین ها

اعلامیه امارت اسلامی در مورد دسیسهء که به هدف تداوم اشغال آغاز گردیده است

اعلامیه امارت اسلامی در مورد دسیسهء که به هدف تداوم اشغال آغاز گردیده است

امریکایی ها و دست نشاندهان داخلی آن ها در ۱۷ سال گذشته همه توانایی خود را به خرج دادند تا صدای جهادی افغان ها در برابر تجاوز ظالمانه را خاموش بسازند. اما دشمنانِ توطیه گر هرگاه در عرصهء نظامی ناکام ماندند، به حربه های دیگری برای تداوم اشغال پرداختند، نخست کمیسیونی را به نام صلح ساختند، سپس این کمیسیون را به شورای صلح تبدیل کردند و صدها ملیون دالر بودجه برای آن مقرر کردند.

اما مجریانِ دسایس امریکا، با گذشت چند سال و مصارف چند صد ملیون دالر نتوانستند ملت با درک افغانستان را از عزم دینی و ملی شان منحرف بسازند و نظر آن ها را در مورد اشغال ظالمانهء امریکایی ها تغییر بدهند.

درین اواخر، همان دسیسهء پارینهء امریکا که به عنوان شورای صلح روی کار شده بود شکل دیگری را گرفته است. این بار با مصارف همان دالرهای امریکایی تلاش می شود کسانی را به نام پرلتی ها (تحصن کنندگان) ظاهراً بی طرف جلوه داده برای تداوم اشغال کمپاین بکنند و یا هم کارمندان استخباراتی را بزرگان قومی جلوه داده توسط آن ها جهاد مقدس کنونی را کشتار افغان ها معرفی بکنند و در نتیجه، اشغال کفری امریکا را درین کشور اسلامی ثبات ببخشند.

امارت اسلامی افغانستان بر وفق هدایات دین مقدس اسلام و با تعهد به تاریخ پر افتخار ملت و حفظ تشخص ملی، هر آن حرکتی را در زیان و تاوان ملت و کشور خود می بیند که زمینهء دوام اشغال امریکایی ها را مساعد می سازد و جهاد مقدس در برابر کفار اشغالگر را جنگ بین الافغانی و کشتار برادران می خواند.

ما از همه هموطنان، جوانان، قشرهای اجتماعی و سیاسی کشور می خواهیم خود را از دسیسه های علنی و مخفی استخباراتی اشغالگران دور نگهدارند، یگانه هدف از جریانات و تحصن های که با استفاده از نام صلح صورت می گیرد اینست که، ملت اسلام پرور و آزادی خواه ما را از داعیهء بر حق جهادی منصرف بسازند، آن ها از روی همین هدف بدون اینکه در مورد عوامل جنگ حرف بزنند تنها از شعارهای صلح استقبال می کنند، در برابر اشغال چیزی نمی گویند و نه موضوع بیرون شدن خارجی ها را مطرح می کنند. هدف آن ها اینست که ملت مجاهد ما سلاح را بر زمین بگذارند و رژیم تحمیل شدهء اشغالگران را بپذیبرند، تا اشغالگران بتوانند اهداف نظامی، فکری و استراتژیک خود را مصئونانه به دست بیاورند.

جنگ کنونی افغانستان جنگ بین الافغانی نیست، بلکه جنگ درمیان متجاوزین امریکایی و ملت مجاهد افغانستان است. اینکه بعضی داخلی های نا خلف در طرف اشغالگران قرار دارند به هیچ صورت نمی تواند ماهیت جنگ را تغییر بدهد، ما می دانیم که مزدوران امریکا در آستانهء زوال قرار دارند. در صحنهء جنگ شکست خورده اند، هر روز با تلفات سنگین دچار می شوند و مناطق خود را از دست می دهند. از همین سبب به عنوان تلاش اخیر کوشش دارند مردم را با استفاده از شعار صلح فریب بدهند.

هموطنان ما این را هم می دانند که اشغالگران در ۱۷ سال گذشته همواره دسیسه های شیطانی شان را با استفاده از شعارهای خوب و مثبت عملی کرده اند، اشغالگران تهاجم ظالمانه بر افغانستان را به نام «آزادی» یاد کردند، پروگرام ملیشه سازی پنتاگون را « قیام ملی » نامیدند، گردهمایی های تایید کنندهء اشغال را «لویه جرگه» عنوان دادند و اکنون می خواهند از شعار فریبندهء « تحصن و صلح » نیز برای اهداف اشغالگرانهء شان استفاده بکنند. اما هموطنان ما باید به جای عنوان به محتوی توجه بکنند و تنها به شعار صلح در کمپاینی سهم نگیرند که یگانه هدف آن تداوم اشغال امریکایی و استحکام رژیم فاسد و مزدور کنونی است.

پس ازین اعلامیه و آگاهی، باز هم اگر کسی در چنین پروژه های پلید سهم می گیرد، روشن است که پروژهء استخبارات دشمن را پیش می برد.

امارت اسلامی به نصرت خدواند متعال و همکاری ملت با درک خود، ان شاء الله این تلاش تزویری اخیر دشمن را نیز با ناکامی دچار می سازد و آن روز دور نیست که ملت ما با خاتمهء اشغال و کسب استقلال کامل، به عزت و صلح واقعی نائل گردند، و ما ذالک علی الله بعزیز.

امارت اسلامی افغانستان

۱۱/۱۰/۱۴۳۹ ه ق

۴/۴/۱۳۹۷ ه ش – ۲۵/۵/۲۰۱۸م

Related posts