تازه ترین ها

واکنش سخنگوی امارت اسلامی در مورد آوازه های مذاکرات در آذربایجان

واکنش سخنگوی امارت اسلامی در مورد آوازه های مذاکرات در آذربایجان

از روز گذشته به این سو، بعضی رسانه ها راپورهای را پخش می کنند که گویا نمایندگان امارت اسلامی در کشور آذربایجان و بعضی مناطق دیگر با نمایندگان رژیم کابل مشغول گفتگو هستند.

ما این گونه ادعاها را رد می کنیم، نمایندگان امارت اسلامی در جاهای یاد شده با کسی وارد گفتگو نشده اند و نه هم چنین راپورها واقعیت دارد.

جریانات مربوط به امارت اسلامی مستقیما از طریق ما با رسانه ها شریک می شود، باید در مورد این گونه قضایا مسئولانه برخورد صورت بگیرد، آوازه های محض، دور از حقیقت و جعلی به امارت اسلامی نسبت داده نشود.

ذبیح الله مجاهد

سخنگوی امارت اسلامی

۱۲/۱۰/۱۴۳۹ ه ق

۵/۴/۱۳۹۷ ه ش – ۲۶/۶/۲۰۱۸م

Related posts