تازه ترین ها

صلح و تلاشهای دروغین مقامات

صلح و تلاشهای دروغین مقامات

دیروز، رییس ادارهء چند سرهء کابل «اشرف غنی» همه گفته های ماموران ماتحت خود را در مورد اینکه مذاکرات علنی و مخفی با طالبان جریان دارد، دروغ محض خواند. غنی گفت : تا اکنون هیچگونه گفتگوهای علنی و مخفی با طالبان صورت نگرفته است، در حالی که وزیر کابینهء وی شیرزیی می گوید : از سه ماه به این سو، با اعضاء شورای رهبری طالبان گفتگوهای ما جریان دارد، همچنان یک تفنگ سالار اربکی در قندهار چند روز  پیش گفته بود : ۶۰ تنبزرگان طالبان با وی مشغول گفتگو هستند، وی پیش ازین نیز یکبار گفته بود که ۵۰ تن افراد مهم طالبان با وی صلح کرده اند، همچنان شغل دکانداران شورای صلح نیز همین است که از ۸ سال به این سو در مورد صلح پروپاگند می کنند، از سوی دیگر والی پکتیا اعلان کرده است که برای طالبان ولایت خود جاهای امن می سازد، وی این حرف ها را در حالی می زند که به جز ساختمان ولایت دیگر همه مناطق پکتیا تحت نفوذ و کنترول مجاهدین است، نیز تحصن های که به نام صلح در کابل جریان دارد بخشی از تلاشهای دروغین صلح است که به کار انداخته شده است.

حالا که خبرهای برقراری تماس با طالبان از سوی غنی دروغ خوانده شده است، معلوم می شود وظیفهء اصلی مزدوران اینست که تلاشهای خود را برای بقا و حفاظت اشغال ادامه بدهند، و لو به قیمت خاک پاشیدن بر چشم های ملت چرا نباشد، روشن می گردد که آن ها با استفاده از عنوان صلح با سرنوشت کشور و ملت بازی می کنند و هر مقام رژیم به نام صلح به ملت دروغ می گوید.

مقامات مزدور رژیم کابل هر چه می کنند تعجب آور نیست، زیرا اشغالگران آن ها را برای همین هدف بر ملت مسلط نموده اند که برای تقویت و استحکام اشغال بکوشند، هر چه پرلتی ها خود را مردم ملکی معرفی می کنند و لیکن تحت عنوان مقدس صلح و ثبات خواهی برای تداوم اشغال می کوشند، آن ها تنها از طالبان می خواهند که سلاح را بر زمین بگذارند و تسلیم شوند ، اما در برابر اشغال حرف نمی زنند.

مطلب اینست که از سال ۲۰۰۱م به این سو، تانگ های هاموی که در زمین و طیارات بی ۵۲ که در فضایی افغانستان چرخ می زنند همه از طالبان هستند، این طالبان هستند که در هر دقیقه بر مردم افغانستان یک بمب پرتاب می کند و یک توپ می زند، این طالبان هستند که شب و روز بر خانه های مردم ملکی چاپه می زنند و آن ها را شهید، زندانی و بی آبرو می سازند، مادر و پدر بمب ها را طالبان پرتاب می کنند، این طالبان هستند که بر افغانستان تجاوز و از امریکایی ها اشغال کرده اند، امریکایی ها و مزدوران دست نشانده آنان هیچ ملامت نیستند.

این حقیقت از آفتاب هم روشن است که امریکایی های اشغالگر در طی حدود دو دهه، هر نوع زور و جنایت خود را آزمودند، اما نتوانستند خاک تاریخی افغانستان را هضم بکنند و ملت مجاهد افغان را شکست بدهند. آن ها بالاخره با نا امیدی مواجه شدند، به ویژه پس از ناکامی استراتژی اخیر ترامپ اکنون با سراسیمگی بزرگ دچار هستند. از همینست که از آغاز سال ۲۰۱۸م تا اکنون با استفاده از نام صلح به درامه های دروغین دست می زنند، تا بتوانند به نحوی جلو شکست حتمی خود را بگیرند و مجاهدین را به نام صلح فریب بدهند.

از همین سبب گاهی توسط تحصن های پلان شده از طالبان تقاضای آتش بس و تسلیمی می کنند و این خواستهء خود را عمل صلح خواهی عنوان می دهند، گاهی در یکجا و دیگر جا با استفاده از نام علماء می کوشند بر علیه جهاد کنونی فتوی صادر بکنند و گاهی هم نشست های نمایشی تاشکند وغیره را دائر می کنند، تا با استفاده از لبادهء صلح اشغال امریکایی ها را مشروعیت ببخشند.

در حقیقت، این همه برنامه به هدایت مستقیم اشغالگران صورت می گیرد و هدف از هیچ یکی آن خیرخواهی مردم و کشور افغانستان نیست.

تحصن کنندگان ( یا پرلتی ها ) اگر در واقعیت صدای ملت باشند، مجاهدین خواستهء آن ها را حتما می پذیرند، سلاح خود را بر زمین می گذارند، جهاد و دفاع از ملت را ترک می کنند، اما آن ها تنها این قدر صدا بلند بکنند که اشغالگران از کشور ما بیرون شوند، بمباران را متوقف بسازند، ملت ما را به حال خود بگذارند، زمین و فضایی ما که را حق بشری ما است به ما بسپارند.

برایا شغالگران بگویند که شما ۱۷ سال کامل جز بمب، توپ، کشتار، ویرانی و بی ناموسی دیگر تحفه ای برای ما نداده اید، دیگر ما را ترک بکنید، ملت افغان شما را نمی خواهند، با رفتن شما ریشهء اصلی منازعات و بدبختی ها از بین می رود.

پرلتی ها باید این را درک بکنند که شما ملت را با تلاشهای تزویری و دروغین نمی توانید فریب بدهید، ملت از همه واقعیت ها آگاه است، ریشهء اصلی مشکلات را شناخته است و می داند که مزاحم واقعی در برابر صلح چه کسانی هستند.

درین شکی نیست که امارت اسلامی نسبت به همه بیشتر خواستار صلح است و صلح را ضرورت می داند، برای همین صلح ۲۵ سال قربانی داده است، مجاهدین آماده هستند هر خواستهء بر حق ملت را بپذیرند، اما در برابر دسیسه های شیطانی هیچگاه تسلیم نمی شود و نه هم دشمن را می گذارد که با چنین توطیه ها به کامیابی برسد، جهاد بر حق کنونی افغانستان به آستانهء پیروزی رسیده است، دشمنان خارجی و داخلی با رسوایی کامل دچار شونده است، ان شاء الله تعالی.

Related posts