تازه ترین ها

طالبان سوال مهمی را در مورد مشروعیت جهاد کنونی پاسخ گفتند

طالبان سوال مهمی را در مورد مشروعیت جهاد کنونی پاسخ گفتند

قاری حبیب // ترجمه : نسیم صبا

این حرف ها را بسیار شنیده باشید که جهاد باید تنها از سوی نظام یا دولت حاکم اعلان شود، تنها دولت اختیار دارد که بر علیه کسی یا کشوری اعلان جهاد بکند، گروه و یا افرادی نمی توانند خودسرانه با کفار بجنگند و یا بر ضد اشغال مبارزه بکنند.

من خودم بار نخست این حرف ها را از زبان یک سیاستمدار قوم پرست و سیکولار شنیدم. افراسیاب ختک که مفکورهء لبرال دارد و به تعلیمات اسلامی (همچون جهاد وغیره) کما حقه باور ندارد، یکروز در مصاحبه با بخش پشتوی بی بی سی بسیار به تاکید گفت که هیچ یکی ازین جهادهای کنونی جهاد نیست. زیرا برای جهاد به یک نظام و دولت ضرورت است و هرگاه نظام نباشد کسی حق ندارد جهاد بکند.

در حقیقت، ایجاد این شبهه در مورد جهاد کار کافران غربی است که جهان اسلام را به گونهء علنی و مخفی اشغال کرده اند. آن ها می دانند درمیان حاکمان کنونی جهان اسلام هیچ یکی این قدر ایمان و جرات ندارد که جهاد را در برابر اشغالگران اعلان بکند، بناءً باید مشروعیت جهاد به اجازهء چنین حاکمان حلقه بگوش معلق شود، تا دروازهء جهاد برای ابد مسدود گردد و اشغالگران فرصت یابند که بر تمام امت اسلامی به آسانی سلطه یابند و حاکمیت خود را ادامه بدهند.

اصلا موقف شرعی اینست که برای جهاد به هیچ صورت به اصطلاح امروزی به State یا ریاست ضرورت نیست، برای جهاد تنها به تعیین امیر ضرورت است، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است : الإمام جُنَّة ، يُقاتَل من ورائه (رواه البخاری)، یعنی امام مانند سپر است و از عقب وی جهاد می شود، معنای شرعی امیر قطعا این نیست که به اصطلاحات امروزی رییس جمهور و یا صدر اعظم باشد و یا هم به عرف سیاسی امروزی نظامی متشکل از دولت + ملت زیر دست وی باشد.

مسئلهء دیگر، فقهاء که می گویند اعلان و اجازهء امیر برای جهاد شرط است، همه علماء به این نظر هستند که مراد فقهاء، جهاد الطلب یا جهاد هجومی است. یعنی هرگاه حکومت اسلامی حاکم باشد، مسلمان ها بر خاک خود کنترول داشته باشند و در پهلوی دارالاسلام دارالحرب موجود باشد، در چنین صورت یک مسلمان نمی تواند خودسرانه بر کفار حمله بکند، زیرا مصالح جنگ با کفار و جهاد هجومی تنها برای امیر مسلمان ها معلوم می باشد، در چنین صورت تا زمانی که امیر یا حاکم مسلمان ها اعلان جهاد نکند مسلمانان خودسرانه حمله نمی توانند.

اما در جهاد دفاعی چنین شرطی وجود ندارد، هرگاه کفار بر کشور اسلامی و یا دارالاسلام حمله بکنند بر همهء مسلمان ها، اعم از مرد و زن و آزاد و غلام جهاد فرض عین می گردد، در چنین جهاد پسر حتی بدون اجازهء پدر و غلام بدون اجازهء مولی جهاد می تواند.

امروز که کافران غربی جهان اسلام را در قبضهء خود گرفته اند، جهاد در برابر آن ها دفاعی است. بناءً به اجازهء کسی ضرورت نیست و بر هر مسلمان فرض عین است. اگر کسی با وصف این دلائل مبرهن شرعی جهاد را نامشروع می خواند و می گوید که جهاد باید از سوی STATE یا دولت اعلان شود، هیچ اصل شرعی ندارد و یگانه هدف وی در شک انداختن مجاهدین است.

در پیامی که از سوی امارت اسلامی برای عالمان جهان صادر گردیده است، این موضوع به گونهء مفصل، مستدل و از جوانب مختلف بررسی شده است، یک بخشی آن را بدون کم و کاستی نقل می کنیم :

« حرف دیگر اینست که برای نا مشروع خواندن جهاد کنونی، بسیار پروپاگند می شود که جهاد باید از سوی یک حکومت بر حال و یا سلطان اعلان شود و گرنه درست نیست، ما می گوییم بیایید تاریخ معاصر مبارزات اسلامی را به دقت مطالعه بکنیم، هرگاه جهان اسلام در قرن های هژده و نزده میلادی از سوی هسپانوی ها، فرانسوی ها، انگلیس ها، روسی ها، هالندی ها، ایتالیایی ها و…….. اشغال شد، از افریقای شمالی تا قفقاز، آسیای میانه، و حتی هند همه سرزمین های اسلامی در سلطهء استعمارگران اروپایی قرار گرفت، اشغالگران در سرزمین های اسلامی دولت های مستبد ایجاد کردند و اشغال سیاسی، نظامی، فکری و اقتصادی خود را ادامه دادند، بعدا هرگاه جهاد مسلحانه بر علیه اشغال در اکثر مناطق آغاز شد آن مبارزه ها که در حقیقت فصل درخشان تاریخ اسلامی است از سوی دولت های وقت اعلان نشده بود، بلکه به تلاش های فردی قهرمان های دردمند جهان اسلام همچون سید احمد شهید، امام شامل داغستانی، عبدالقادر الجزائری، ملا مشک عالم، عمر مختار، عزالدین قسام، محمد احمد المهدی السودانی، ابراهیم بیگ، شیخ الهند محمود الحسن (رحمهم الله) آغاز گردیده بود و با گذشت زمان به قیام های ملی تبدیل شد و استعارگران را از جهان اسلام بیرون راند.

تا امروز هیچ عالمی بر جهاد آن قهرمانان جرح نکرده است و نه هم جهاد آن ها را به این دلیل نامشروع خوانده است که جهاد آن ها حکومتی نه بلکه مردمی بود، همچنان جهادی را که مجاهدین افغان سه دهه پیش در برابر شوروی های اشغالگر و کمیونزم آغاز کردند همه عالمان جهان اسلام ازان حمایت کردند، در حالی که مجاهدین در آغاز جهاد حکومت نداشتند.

دیگر اینکه جهاد کنونی ما جهاد دفاعی است، زیرا کفار بر خاک اسلامی ما هجوم آورده اند و در مقابل آن ها جهاد دفاعی شروع شده است، همه کتب فقه نوشته اند که در صورت حملهء کفار بر کشور مسلمانان، جهاد بر مرد، زن، آزاد و غلام علی الافراد و به گونهء نفیر عام واجب است و همهء شان بدون اجازه از یکدیگر جهاد می کنند، وگرنه همه گنهگار و تارکین فرض هستند، بناءً در جهاد دفاعی نه نیازی به حکومت است و نه هم نیازی به اجازه.

و بالفرض اگر بپذیریم که اعلان جهاد را در هر حال باید حکومت صادر بکند، بازهم جهاد ما در برابر امریکا به این دلیل مشروع است که فتوای آن در زمان حکومت بر حال امارت اسلامی به رهبری ملا محمد عمر مجاهد (رح) صادر شده بود، زیرا چند روز پیش از تهاجم امریکا یک و نیم هزار عالمان دین در کابل به تاریخ ۳/۷/۱۴۲۲ ه ق موافق با ۲۱/۹/۲۰۰۱م فتوی صادر کردند که اگر امریکایی ها بر افغانستان حمله بکنند جهاد در برابر آن ها فرض عین است، ۹۵ در صد خاک افغانستان در زمان صدور آن فتوی در سلطهء امارت اسلامی بود و امارت اسلامی از سوی چند کشور به رسمیت هم شناخته شده بود، همچنان این مسئله نیز همچون آفتاب روشن است که در صورت حملهء کفار، حیثیت شرعی یک حکومت اسلامی تنها به عقب نشینی از پایتخت و یا شهرهای بزرگ از بین نمی رود، بناءً امارت اسلامی چنانکه دران زمان یک دولت و حکومت اسلامی بود حالا هم است و نسبت به ادارهء اجیر امریکا بیشتر خاک افغانستان را در کنترول دارد » .

اگر به استدلال فوق نگاه بکنیم، طالبان با دو گونه جواب ( جواب منعی و تسلیمی ) شک و شبههء دشمنان اسلام در مورد جهاد را نادرست ثابت کرده است و جواب قناعت بخش و قاطعانه گفته است، واقعیت اینست که دشمنان اسلام و جهاد در چندین جبهات فعال هستند، آنان چنانکه مجاهدین را می کشند، زندانی می کنند و برای از بین بردن مجاهدین جوائز تعیین کرده اند، همچنان توسط عالمان، مبلغان و رسانه های زرخرید شان از لحاظ علمی نیز جرح می کنند و مجاهدین را در شک می اندازند. یگانه هدف از تلاشهای آنان خاموش ساختن مقاومت جهادی در برابر کفر جهانی است. اما این آرمان آن ها ازین سبب برآورده نمی شود که وعدهء حفاظت اسلام را خداوند تعالی کرده است و رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد جهاد فرموده است که تا روز قیامت یک گروهی از مسلمانان از دین خود دفاع می کنند. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. متفق عليه.

Related posts