تازه ترین ها

اعلامیه کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی امارت اسلامی

اعلامیه کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی امارت اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

ادارهء تخصص فی الافتاء و القضاء تحت اشراف کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی امارت اسلامی افغاستان فعالیت می کند، چند سال می شود که درسهای افتاء و قضاء به شکل مسلکی در ادارهء مذکور جریان دارد، نصاب جامع و معیاری دو ساله برای تخصص فی الفتاء و القضاء ترتیب داده شده است و توسط علماء و اساتید ماهر، ورزیده و با تجربهء این فن تدریس می شود، انتظام کامل اعاشه، اباته و متباقی ضروریات از طرف اداره صورت گرفته است.

برای این تخصص، شرایط و ضوابط ذیل در نظر گرفته شده است :

 • ۱ : تنها کسانی که از یک مدرسهء معلوم دینی با درجهء امتیازی فارغ شده باشند، استعداد خوبی در علم فقه و علم اصول فقه داشته باشند و همچنان صلاحیت کتابت و انشاء خوب نیز داشته باشند، می توانند در تخصصِ افتاء و قضاء داخله بگیرند.
 • ۲ : کسی که خواهان داخله در تخصص افتاء و قضاء است، لازم است از مهتمم و یا ناظم مدرسهء که فارغ شده است تصدیق نامهء وضعیت اخلاقی و تعلیمی خود را نیز بیاورد.
 • ۳ : کسی داخله داده می شود که آمادگی خود را برای سپری نمودن مدت کامل دورهء تخصص ظاهر بکند و ضمانت کتبی یک عالم بزرگ را نیز ( برای اینکه وی تخصص را تا اخیر می خواند ) بیاورد.
 • ۴ : اکتاب های که ازان امتحان تقریری برای داخله گرفته می شود ازین قرار است : صحیح البخاری، بیضاوی یا جلالین، هدایه کامل، نورالانوار یا حسامی، شرح العقائد، مختصرالمعانی، مقامات حریری، سلم العلوم و میبذی. بر علاوه ازین کتاب ها امتحان کتابت و انشاء نیز گرفته می شود.
 • ۵ : برای کسانی که شرایط فوق الذکر را تکمیل بکنند و در امتحان داخله کامیاب شوند، بر علاوه از خوراک و اسباب ضروریه یک مقدار پول نقد نیز کمک صورت می گیرد.
 • ۶ : تقسیم اوقات شاگردان تخصص مانند متباقی طلباء نمی باشد، بلکه ایشان بر علاوه از وقت لازم برای استراحت، صلوة و طعام، همه وقت خود را صرف درسهای تخصص، مطالعه و تمرین افتاء می کنند.
 • ۷ : شاگردان تخصص مکلف هستند که در هر سه ماه، کتاب های شامل درس و مطالعه را امتحان بدهند.
 • ۸ : در سال اخیر، برای شاگردان تخصص از سوی کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی موضوعات و عناوین مختلف انتخاب می شود، هر یکی آن ها در موضوع و عنوان مختلف مقاله می نویسند.
 • ۹ : در اخیر، به شاگردان کامیاب تخصص فی الافتاء و القضاء اسناد ( شهادت نامه های ) متعبر و معیاری داده می شود.

به تاریخ ۲۵ و ۲۶ شوال المکرم ( روز دو شنبه و سه شنبه ) امتحان داخله گرفته می شود وبه تاریخ ۲۷ شوال روز چهارشنبه درس ها آغاز می گردد، ان شاء الله تعالی.

برادران که ارادهء داخله دارند از همین اکنون با شماره های ذیل رابطه بکنند و شهرت خود را ثبت بکنند.

 • شماره تلفون : ۰۷۰۰۵۴۶۳۰۴
 • شماره واتس اپ : ۰۷۰۰۵۴۶۳۰۴
 • شماره مخابره : ۵۶۹۲۰۰

Related posts