امارت اسلامی نه یک گروه، بلکه یک نظام است

امارت اسلامی نه یک گروه، بلکه یک نظام است

مخالفین امارت اسلامی و رسانه هایشان دو دهه تبلیغات می کنند که طالبان یک گروه باغی است، با تعلیم دشمنی دارند . به حقوق اساسی بشر احترام نداشته و توان حکومتداری ندارند. به مردم خدمات عامه، پروژه های توسعه، عدالت و امنیت را پیشکش کرده نمی توانند و خلاصه اینکه توان آنرا ندارند که اداره و رهبری سیاسی کشور را بدوش بگیرند.

امارت اسلامی همانطور که در دور پیشین حکمروایی خود علی الرغم تمام مشکلات، جنگ تحمیل شده، تحریم های جهانی و موانع گوناگون توانسته بود یک نظام صلح آمیز و عادلانه را ایجاد کند و حال نیز در ساحات تحت کنترول خود که ۷۰ فیصد اراضی جغرافیایی افغانستان را تشکیل می دهد، نظام عادلانهء اسلامی مساوی با اصول حکومتداری ایجاد کرده اند.

این تنها سخن ما نیست که امارت اسلامی در مناطق تحت تسلط خود یک حکومت عادلانه و صلح آمیز را اداره می کند، بلکه در این اواخر یک تعداد مطبوعات غربی و ادارات تحقیقاتی نیز در نتایج تحقیقات و بررسی های خود به این نتیجه رسیده اند که حقایق در این مورد را بپذیرند و واقعیت ها را انعکاس دهند. بتاریخ ۲۱ جون سال ۲۰۱۸ میلادی روزنامهء مشهور آمریکایی “واشنگتن پوست” یک راپور نشر کرد که در آن آمده بود:”طالبان یک نظام مناسب حکومتداری ایجاد کرده اند و کمیسیون های فعال برای امورات صحت، معارف، محاکم قضایی و مالی ایجاد کرده اند.” راپور مذکور می افزاید:” طالبان بر مناطق وسیع افغانستان حکومت می کنند، در امور حکومتداری سخت محتاط هستند و می خواهند که دل های مردم را از خود کنند. طالبان کوشش می کنند که بجای زور و جبر به مردم خدمات مهیا کنند و اینطور می نماید که خود را برای حکومت آینده آماده می کنند”.

همچنین یک ادارهء تحقیقاتی غربی بنام Overseas Development Institute که در گوشه های مختلف جهان در امور انکشافی تحقیقات کرده اند، در امور انتظامی امارت اسلامی خصوصا در مورد معارف تحقیق کرده و دو هفته پیش در یک راپور مفصل نتایج آنرا نشر کرده است. این راپور که براساس مصاحبه و گفتگو با ۱۶۰ تن ترتیب شده است، امورات تعلیم، صحت و دیگر کارهای انکشافی در ساحات تحت کنترول امارت اسلامی را موفق خوانده است.

آشکار شدن این حقایق و واقعیت های دیگر ثابت می کند که امارت اسلامی بر خلاف تبلیغات دشمنان یک حرکت عادلانه و متضمن آرامش هموطنان، پیشرفت و ترقی است که بحیث یک سیستم منسجم حکومتی فعالیت می کند. این حرکت از میان ملت خود برخاسته است، در سطح کشور نسبت به هر جریان دیگر سیاسی ریشه های عمیق در ملت دارد و بیشتر از هرکس دیگر به درد، مشکلات و آرمان های ملت آگاه است.

مردم و حکومت های جهان باید امارت اسلامی را به دیدهء یک گروه معمولی، بدون حامی و باغی نبینند. امارت اسلامی سازمان جنگی زیرزمینی یا به اصطلاح اندر لاین نیست. بلکه یک نظام کامل حکومتی است که حمایت بی مثال ملت افغان و وجاهت سیاسی در سطح منطقه و اعتبار کافی را با خود دارد. مقامات آمریکایی و دیگر مشترکین اشغال باید دیگر از این مغالطه و خودفریبی بیرون شوند و قیام ملی و جهادی ما را دهشت گردی ندانسته و زمینهء تداوم جنگ را مهیا نسازند.

Related posts