تازه ترین ها

جنایات جنگی (جون)

جنایات جنگی (جون)

بتاریخ ۲ جون سال ۲۰۱۸ میلادی تجاوزگران و عساکر داخلی در منطقهء تنگی ولسوالی دهراوود ولایت ارزگان چاپه زدند، که در نتیجه ۹ تن افراد ملکی بشمول یک کودک خردسال شهید و ۸ تن دیگر بشمول زنان زخمی شدند. همچنین در همین تاریخ در منطقهء دیوانه ورخ در انداخت هاوان عساکر داخلی ۶ زن و کودک شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۳ جون عساکر کماندوی داخلی در منطقهء قره شیخی ولسوالی جمعه بازار ولایت فاریاب ۴ فرد ملکی را شهید و زخمی کردند و زیان های مالی سنگینی به مردم وارد کردند.

بتاریخ ۴ جون عساکر کمپاین در منطقه شگی ولسوالی موسی خیل ولایت خوست بر خانه های مردمان ملکی چاپه زدند که در جریان چاپه یک فرد ملکی را شهید و ۱۳ تن دیگر را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۵ جون عساکر قطعه صفر یک بر قریه های منطقهء دیموغلان و ناکام قلعه در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر چاپه زدند که در نتیجه ۴ فرد ملکی را شهید و مسجد قلعه ناکام را بمبار کردند.

بتاریخ ۷ جون اشغالگران و عساکر داخلی بر خانه های مردم ملکی در منطقه گلو خیل ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار چاپه زدند. در جریان چاپه دروازه های خانه ها را منفجر کرده،و در هنگام تلاشی منازل اجناس قیمتی و پول نقد را دزدی کردند. علاوه بر این ۴ تن از هموطنان ما بنام های ستانه گل، اسلم و شمالی فرزندان اسلم خان و معلم انور و رئیس فرزندان حاجی ببرک را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۸ جون عساکر واکنش سریع در قریه های ختکی و نوری ولسوالی صبری ولایت خوست ۵ تن از هموطنان ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۰ جون عساکر داخلی در منطقهء مومندان مربوط مرکز ولایت قندوز بر مسجد مبارک صاحب چاپه زدند، ۳ تن از محافظین را زندانی کردند.

بتاریخ ۱۰ جون عساکر داخلی برخانه های مردم ملکی در منطقه گلدره در نزدیکی مرکز ولسوالی اجرستان ولایت دایکندی بمباران کردند در نتیجهء بمباران مذکور ۳ خانه تخریب شده و ۷ تن از باشندگان ملکی قریه شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۱ جون عساکر داخلی در جریان چاپه بر منطقهء المش ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار ۶ تن از هموطنان ملکی را شهید و دو تن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۱۲ جون عساکر داخلی با فیر و انداخت های هاوان بر منطقه خیراباد ولسوالی لولاش ولایت فاریاب ۳ زن شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۳ جون عساکر داخلی در منطقهء چرخکیان مانده ولسوالی سنگین ولایت هلمند بر نمازگزارانی که از مسجد بیرون می آمدند، فیر کردند که در نتیجه یک نوجوان شهید و تعداد زیاد دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۱ جون طیارات حکومتی بر خانه های مردم ملکی در منطقه جوی گنج ولسوالی مرغاب ولایت بادغیس بمباری کردند که در نتیجه ۵ تن از هموطنان ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲۳ جون نیروهای حکومتی بر یک دارالحفاظ و خانه های اطراف در منطقه اسحاقزوی ولسوالی مرغاب ولایت بادغیس  بمباری کردند که در این بمباران ۳ تن از حافظین قرآن زخمی و زیان مالی سنگینی به مردم وارد گردید.

بتاریخ ۲۳ جون در نتیجهء فیر و انداخت هاوان عساکر داخلی بر ساحات مسکونی در منطقه سیدان ولسوالی گرشک ولایت هلمند ۶ تن شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲۴ جون در انداخت های توپخانه ای قوای حکومتی بر منطقهء اسحاقزوی ولسوالی مرغاب ولایت بادغیس ۲ زن و ۴ کودک شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۴ جون عساکر داخلی یک کودک خردسال را با فیر مرمی در منطقه گلدان ولسوالی لولاش ولایت فاریاب به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۴ جون عساکر داخلی بر شفاخانه ملکی سمت شمال ولسوالی شلگر ولایت غزنی فیر کردند که یک داکتر بنام محمد علیم شهید و یک داکتر زخمی گردید.

بتاریخ ۲۵ جون در حملهء طیارهء درون اشغالگران بر منطقهء کتارگمبیر ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان یک فرد ملکی شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند. وقتیکه پس از این جنایت مردم منطقه کار تکفین و جنازه را انجام می دادند، اشغالگران بار دیگر حمله کردند که در این حمله بشمول زنان و کودکان ۱۰ تن از هموطنان ملکی شهید و ۷ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۵ جون در فیر مستقیم نیروهای حکومتی بر مردم ملکی در منطقهء اسلام قلعه ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب ۲ فرد ملکی شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۷ جون اربکی ها یک فرد ملکی را در منطقه بورغن پایان ولسوالی خیبر ولایت فاریاب شهید کردند.

بتاریخ ۲۷ جون اشغالگران و عساکر داخلی خانه های باشندگان ملکی را در ساحه بخش اباد از مربوطات مرکز ولایت لوگر بمباران کردند که در این بمباران ۷ تن از افراد ملکی بشمول زنان و کودکان زخمی شدند.

بتاریخ ۲۸ جون در فیر و شلیک عساکر داخلی در بازار وغجان ولسوالی محمد اغه ولایت لوگر ۳ تن از باشندگان منطقه زرغون شهر بنام های جانی، محمد نسیم و محمد رحیم شهید شدند.

بتاریخ ۳۰ جون نیروهای حکومتی یک مکتب و یک خانه را در ساحهء شیرسرخ و دوکانهای ودود ولسوالی بکوا ولایت فراه بمباران کردند.

بتاریخ ۳۰ جون در بمباران اشغالگران و انداخت های توپچی عساکر داخلی بر ساحات شیوان گنج آباد و گرانی ولسوالی بالابلوک ولایت فراه یک مسجد و سه باب حولی تخریب و ۴ افراد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۳۰ جون در نتیجه بمباران اشغالگران بر منطقه ای در نزدیکی مرکز ولسوالی لولاش ولایت فاریاب زیان های مالی زیادی به مردم محل وارد گردید.

بتاریخ ۳۰ جون عساکر داخلی یک کودک ۱۲ ساله را در بازار اخترخان ولسوالی چهلگزی ولایت فاریاب به شهادت رساندند.

بتاریخ ۳۰ جون در حملات توپخانه ای قوای حکومتی بر ساحات مسکونی در ینگی قلعه ولسوالی جمعه بازار ولایت فاریاب ۵ تن از باشندگان ملکی منطقه شهید شدند و زیان های سنگین مالی به مردم وارد گردید.

مأخذها:[رادیوی بي بي سي، آزادي = آژانس اسلامی افغان، پژواک = ویب سایت های خبریال، لراوبر= نن ټکی آسیا و بینوا]

 

Related posts