تازه ترین ها

پیام به ملت شریف و مجاهد تخار

پیام به ملت شریف و مجاهد تخار

منصور تالقانی

سالیان متمادیست که می بینیم ملت شریف ولایت تخار شکار و قربانی تبلیغات شوم و زهر آگین ادارۀ فاسد کابل و تفنگ سالاران جابر و ستمکار منطقه می شوند. بازار ترس و وحشت، نا امنی و بی ثباتی، قتل و غارتگری توسط همین قومندان های مزدور و خونخوار به نام خیزش های مردمی وغیره  گرم می گردد. اما همه نابسامانی ها و رویدادهای فجیع به طالبان و مجاهدین امارت اسلامی نسبت داده می شود، تا بتوانند ملت شریف و مجاهد پرور تخار را با تبلیغات پوچ شان از مجاهدین متنفر بسازند و زیر سلطهء خود نگهدارند.

از روزی که این وطن فروشان درنده صفت، قاتلان حرفه ای و باج گیران بی رحم پس از تهاجم اشغالگران دوباره به پا ایستادند و به قدرت رسیدند، کوشیده اند ملت مسلمان ما را با تبلیغات شوم شان که طالبان وحشی اند، به دست بیگانگان اند، مال و دارای شما را به غارت می برند و………. مردم را زیر دام اشغال کفری و سلطهء ظالمانهء خود نگهدارند. چنانچه هرگاه مجاهدین درین روزها وارد ولسوالی بهارک شدند، ایشان بار دیگر تلاش کردند مردم را با تخویف از مجاهدین به ترک منطقه وادار بسازند. در حالی که مجاهدین امارت اسلامی برای حفاظت جان و مال مردم و رهانیدن آن ها از چنگ این جابران منطقه آمده اند.

اما ملت غیور تخار باید فکر بکنند در طی چند سال اخیر چه کسانی بودند که مردم را چور و چپاول کردند و در برابر ملت برخورد غیر اسلامی و غیر انسانی نمودند. همچنان مردم این ولایت آگاه اند که مجاهدین امارت اسلامی کدام مردم اند، از کجا نشأت گرفته اند و از کدام قوم و قبیله اند، لله الحمد مجاهدین تخار فرزندان اصیل این ولایت و عالمان، طالبان و حافظان قرآن اند. یقین داریم که ملت نجیب ما به تبلیغات زهرآگین فراعنهء منطقه گوش نمی دهند و دوشاودوش فرزندان اصیل شان ایستاده می شوند. عامل همه مصائب و مشکلات کنونی تخار همان نوکران و اجیران امریکایی ها و کشورهای اشغالگر صلیبی هستند که همواره برای اغراض و اهداف شخصی شان آرمان های این ملت را زیر پا نموده بر سر دین و میهن و هموطنان شان معامله کرده اند، تا بتوانند برای مدتی به اریکهء قدرت باقی بمانند.

اکنون ملت شریف کشور ما خصوصا مردم تخار، باید واقعیت ها را بخوبی درک کنند و بدانند که قومندان های خون آشام و عده ای از مزدوران قلم فروش، به تبلیغات بی اساسی بر علیه مجاهدین می پردازند و با استفاده ازان می کوشند مردم را انگیزه بدهند که باید قبل از ورود مجاهدین گام بردارید و حتی علمای درباری را دلیل می گیرند که ببینید فلان عالم و یا ملا چه می گوید، چرا آن ها به طالبان نمی پیوندند و………

ملت عزیز ما باید بدانند ایشان کسانی اند که از سوی باداران اسلام و مسلمان ستیز شان مؤظف هستند به چنین توطیه های بوسیده و از کار رفتهء استعمار بپردازند و برای تداوم سلطهء نامشروع اشغالگران زمینه سازی بکنند. ایشان همان قشری اند که همواره آب را در آسیاب بیگانگان ریخته اند، تا بتوانند باداران شان را در تطبیق پلانهای که طرح کرده اند موفق بسازند. اما آنانی که تبلیغات شوم را در میان ملت شریف وستم دیدۀ ما شعله ور نموده و به آن هیزم می ریزند، ان شاء الله خود آنان طعمهء آن آتش و هیزم شده اند و خواهند شد. مردم مجاهد پرور ما هرگز از فرزندان جان نثار شان که مجاهدین امارت اسلامی اند فاصله نخواهند گرفت.

ملت مسلمان ما می بینند که تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، و استقلال کشور ما در اسارت صلیبی ها و نوکران آن ها قرار گرفته است. کلتور و فرهنگ غربی، خشونت های قومی، نژادی و سمتی، اهانت به ارزشهای دینی و ملی به اوج رسیده است. تبلیغات ضد اسلام، ضد مسلمان های متدین و ضد جهاد و مبارزه از جمله فاکتورهای است که اساس آن در رژیم های کمیونستی گذاشته شده بود و اکنون زیر چتر و سرپرستی امریکایی ها و غربی ها داغ تر گردیده است.

ملت شریف ما می دانند که عامل این همه رنج و مصائب و جنایات ضد بشری مجاهدین امارت اسلامی نبوده و نیستند، بلکه همان کودتاچیان و جاسوسان شرقی و به تعقیب آن ها قدرت طلبان و اجیران غربی هستند که همه هست و بود مادی و معنوی کشور را در کام اژدهای بی رحم امریکا و ناتو فرو بردند و خود شان با دالرهای امریکا و چوشیدن خون ملت، در قصرهای مجلل مصروف عیش و نوش اند و اولادهای بی چارۀ شما ملت ستمدیده را برای خود در برابر برادران مجاهد تان سپر گردانیده اند و حتی از کشته شدن آن ها لذت می برند.

ملت غیور بیدار باشید !

۱۸ سال است که کشور ما از سوی امریکایی ها ومتحدین شان اشغال گردیده است. این مجاهدین امارت اسلامی بوده که درین مدت طولانی با دشمنان دین و میهن مشت و گریبان بوده اند و وجب وجب خاک شهید پرور کشور خود را به قیمت خون شان حراست و پاسبانی کرده اند و بر پیکر متجاوزین چنان ضربات کوبنده وارد نموده اند که همه در خاطره های تاریخ ثبت گردیده است. تا برای نسل های آینده آن ها پند و عبرت باشد.

ملت عزیز ! آزاد بودن و آزاد زیستن از خود قربانی و مردانگی می خواهد. بدون شک این افتخار نصیب مجاهدین امارت اسلامی، بلی فرزندان با شهامت شما ملت مجاهد پرور گردیده است که با دستان خالی در برابر فرعنهء عصر می رزمند و با قربانی خون های پاک شان فصل تازه ای را در تاریخ آزادگان ثبت می کنند. پس نباید به تبلیغات زهرآگین جاسوسان اعتناء ورزید. بیایید فرزندان اصیل خود را در آغوش گرفته و دست به هم داده کشور عزیز مان را از سلطۀ صلیبی ها و این خود فروختگان و مزدوران برهانیم، تا در یک فضای آزاد، زیر پرچم اسلام برادرانه زندگی بکنیم.

Related posts