تازه ترین ها

امارت اسلامی نیروی موسمی نیست

امارت اسلامی نیروی موسمی نیست

دشمن با آغاز استراتژی جنگی ترامپ، از راه اندازی عملیات ها در بخش های مختلف کشور خبر داد. بخش اعظم عملیات های دشمن را بمباران، چاپه های شب هنگام، حملات درون و سلاح های سنگین تشکیل می دهد. اما واقعیت اینست که بیشتر قربانیان این عملیات ها مردم ملکی می باشند. اما دشمن وقتاً فوقتاً ادعا می کند که این تعداد مجاهدین را شهید و یا زخمی ساخته و فلان و فلان منطقه را در کنترول خود درآورده است.

تقریبا یک سال از استراتژی جنگی ترامپ می گذرد، اما پیروزی و دست آوردی در میدان جنگ نداشته است. دشمنان خارجی و داخلی از لحاظ سیاسی، نظامی و روانی نسبت به گذشته ها بسیار ضعیف شده است، حیثیت نسبی شان را هم از دست داده اند و همه تلاش های شان در برابر امارت اسلامی بی نتیجه مانده است.

رژیم کابل از استراتژی وحشیانهء ترامپ به گرمی و خوشحالی استقبال کرد و حتی از حملات و بمباران های اشغالگران که قربانیان آن زنان و کودکان بودند بسیار به افتخار بدرقه کرد. سران رژیم از اشغالگران مطالبه می نمودند که چرا همه مناطق افغانستان را تحت پوشش بمباران و حملات توپ ها قرار نمی دهند.

مجاهدین امارت اسلامی به نصرت خداوند تعالی و همکاری ملت مجاهد خود سنگرهای دفاع از دین و میهن را محکم نگهداشته اند، اگر اشغالگران و مزدوران آنان یورش آوردند به مقاومت پرداختند کردند و در بیشتر موارد بر دشمن حملات تهاجمی انجام داده اند، ساحات زیادی را از دشمن تصفیه کرده اند و از ساحات مفتوحه غنائم زیادی را به دست آورده اند.

امارت اسلامی یک نیروی موسمی نیست و نه هم مبارزهء آن منوط به کمک بیگانگان است. از آغوش ملت قیام کرده و حرکت خالص مردمی است. در دو دههء گذشته گرم و سردهای زیادی را چشیده است، اما مرهون احسان کسی نیست. سختی های زیادی را برداشت کرده است و لیکن دین و کشور را به معامله نگرفته است، همواره از مقدسات، ارزش ها و منافع خود با قاطعیت دفاع کرده است و درین راستا حتی بزرگان امارت اسلامی جان های شان نثار کرده اند.

مجاهدین قهرمان امارت اسلامی چنانکه در برابر پالیسی های زورگویانهء بوش و اوباما مقاومت نمودند، در برابر استراتژی وحشیانهء ترامپ نیز مبارزهء بر حق شان را ادامه می دهند.

Related posts