تازه ترین ها

واکنش سخنگوی امارت اسلامی در مورد آوازه های مذاکرات از سوی رژیم کابل

واکنش سخنگوی امارت اسلامی در مورد آوازه های مذاکرات از سوی رژیم کابل

از دیروز به این سو، اعضای شورای نام نهاد صلح و بعضی مسئولین ولایتی رژیم کابل چنین آوازه ای را به راه انداختند که به زودی مذاکرات با امارت اسلامی آغاز می گردد.

ما چنین ادعاها را یکبار دیگر رد می کنیم، امارت اسلامی چنین پروسه ای را هیچ جای ندارد، ارگان ها و افراد مختلف رژیم کابل می خواهد با چنین آوازه ها اذهان مردم را مغشوش بسازند. امارت اسلامی در مورد مذاکرات پالیسی روشن دارد و بارها اعلان شده است. مشکل اصلی جنجال با اشغالگران در مورد اشغال است که مادر همه مشکلات خوانده می شود.

حرف زدن با جهت های بی اختیار در مورد مسئلهء مهم و کاملا خارجی همچون اشغال، فایده ای ندارد.

هموطنان گرامی درین مورد به راپورهای حاکی از ناتوانی و سراسیمگی رژیم کابل اعتنای نداشته باشند.

ذبیح الله مجاهد

سخنگوی امارت اسلامی

۲۲/۱۰/۱۴۳۹ ه ق

۱۵/۴/۱۳۹۷ ه ش – ۶/۷/۲۰۱۸ م

Related posts