آب سرمایه زندگی و در موردش بی توجه ای عامه

آب سرمایه زندگی و در موردش بی توجه ای عامه

آب از نعمت های عظیم الله متعال است. الله تعالی می فرماید: و جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کلَّ شَیءٍ حَی    سورة الانبیاء آیة ۳۰ ترجمه: هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم (پیدا کردیم).  با استناد به این قول الهی، در مکالمات عامه نیز این سخن در چرخش است که هرجا آب باشد همانجا زندگی است.

یکی از این سرمایه های عظیم کشور ما که الله متعال نعمت ها و ثروت های فراوان به آن داده است، آب های جاری و شیرین آن است که نه تنها در داخل مردم را سیراب کرده است بلکه در همه جهات بسوی کشورهای همسایه در جریان است و آنها از آن استفاده می کنند.

اما همان اندازه که آب نعمت عظیم الله متعال است و ارزش حیاتی دارد، با تاسف که در جامعهء ما به آن توجه لازم صورت نمی گیرد. حکومت ها به ارزش آب های جاری توجه نکرده اند. از آن در تولید انرژی و زراعت استفادهء لازم ننموده اند تا جائیکه حال ذخایر زیرزمینی آب نیز با تهدید مواجه شده و عواقب بسیار بدی برای آیندهء کشور خواهد داشت.

در یک و نیم دههء اخیر علی الرغم اینکه میلیاردها دالر به شکل کمک به افغانستان سرازیر شده است، اما مقامات فاسد بجای اینکه بخشی از این پول ها را در پروژه های ملی زیربنایی و انکشافی و خصوصا در پروژه های عام المنفعه و بخش زراعت و آبرسانی مصرف کنند، آن را میان خود تقسیم و چور و چپاول کردند که کشور از کاروان پیشرفت یک گام بیشتر به عقب مانده است.

دو دهه پیش در سال های حاکمیت کامل امارت اسلامی، باوجود اینکه افغانستان با خشکسالی شدید مواجه گردید، اما بازهم کمبود آب و مشکل آلودگی مثل امروز جدی نبود. در حال حاضر آب های زیرزمینی شهر کابل به حدی آلوده شده است که به هیچ وجه قابل نوشیدن نیست. در مناطق اطراف سطح آب های زیرزمینی به شکل غیر تخمینی پایین رفته است که با آن سرچشمهء بعضی از رود ها خشک شده و آب ندارند. در بعضی از ساحات حتی چاه های عمیق نیز خشک شده و باغ ها و کشتزارها را با خطر خشک شدن مواجه کرده است.

اگرچه کمبود آب یک مشکل جهانی شمرده شده و معظلهء جدی قرن بیست و یکم خوانده می شود. اما کشور ما از جمله مناطقی است که اگر به مدیریت درست آب توجه صورت گیرد، منابع انگفت آبی این کشور توان آنرا دارد که آب مورد ضرورت هموطنان را فراهم کند.

همانطور که پیشتر نیز گفته شد، آب سرمایهء زندگی است و زندگی انسان ها به آن وابسطه است. از اینرو لازم است که تمام باشندگان این سرزمین و همهء جهات سیاسی به این موضوع توجه جدی نمایند. تا خدای ناکرده در دراز مدت ملت ما با بحران مواجه نگردد.

Related posts