قندهار : دو پوستۀ دشمن در معروف فتح شد و یک موتر به دست مجاهدین افتاد

قندهار : دو پوستۀ دشمن در معروف فتح شد و یک موتر به دست مجاهدین افتاد

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که شام روز گذشته در مناطق یوسف نیکه و بتو در مربوطات ولسوالی معروف، دو پوستۀ امنیتی دشمن بطور کامل فتح شده است .

خبرمی افزاید، هنگامی که مجاهدین بر پوسته های دشمن حمله کردند، نیروهای دشمن از پوسته های شان پا بفرار گذاشتند و هردو پوسته بطور کامل فتح گردیده است .

مسئولین جهادی می گویند که در پوستۀ بتو، یک عسکر کشته شده و یک عراده رینجر به دست مجاهدین افتاده است .

قابل ذکرست که پس از تمام شدن مدت آتش بس ۳ روزه به مناسبت عید، اکنون نیروهای دشمن با مجاهدین جنگ نمی کنند و از ساحه درگیری پا بفرار می گذارند و یا اینکه با سلاح و مهمات شان به مجاهدین تسلیم می شوند .

۲۰۱۸-۷-۱۱

Related posts