غزنی: مرکز ولسوالی نقلی رشیدان در جغتو فتح وسلاح ومهمات آن غنیمت گرفته شد

غزنی: مرکز ولسوالی نقلی رشیدان در جغتو فتح وسلاح ومهمات آن غنیمت گرفته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” آن مرکز نقلی ولسوالی رشیدان ولایت غزنی را فتح کردند که در بازار صداقت واقع سرک ناهور درمربوطات ولسوالی جغتو آن ولایت فعال گردیده بود.

حمله ساعت ۹ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران مرکز آن ولسوالی کاملا فتح گردید وتمام پرسونل آن به حالت بسیار بدی به فرار موفق شدند ومقادیر زیاد سلاح و مهمات آن به دست مجاهدین افتید.

خبرمیگوید که ولسوالی رشیدان از ۹ سال بدینسو تحت کنترول کامل مجاهدین میباشد.

Related posts