غزنی: یک پوسته در حوزه پنجم مرکز فتح،۵ تن پولیس کشته وسلاح ومهمات آن به دست مجاهدین افتید

غزنی: یک پوسته در حوزه پنجم مرکز فتح،۵ تن پولیس کشته وسلاح ومهمات آن به دست مجاهدین افتید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” بریک پوسته پولیس اداره مزدور درمنطقه لشمک مربوطات حوزه پنجم مرکز ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت که درنتیجه ان پوسته کاملا فتح گردید و۵ تن پولیس دران کشته وشماری هم زخمی ومتباقی به فرار موفق شدند.

خبرمیگوید که درپوسته ۵ میل کلاشینکوف، یک میل نارنجک، یک میل پیکا ومقادیرزیاد مهمات به دست مجاهدین افتید.

همچنان درمنطقه بکولو برآن عساکردشمن نیز حمله صورت گرفت که غرض کمک عازم این منطقه بودندکه دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده اما دقیقا رقم آن به دست نه آمده است.

Related posts