تازه ترین ها

غزنی: یک پوسته درمرکز فتح، بشمول یک قومندان وحشی (نبی صفدری) ۵ تن پولیس کشته وسلاح ومهات آن به دست مجاهدین افتید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” بر یک پوسته پولیس درمنطقه لشمک مربوطات حوزه پنجم مرکز آن ولایت حمله کردند.

حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته کاملا فتح گردید وبشمول قومندان وحشی (نبی صفدری) ۵ تن پولیس کشته وشماری هم زخمی وبقیه به فرار موفق شدند.

خبرمیگوید که قومندان متذکره از مدت ها بدینسو تحت تعقیب مجاهدین بود که لله الحمد دیشب به جزای اعمال اش رسیده کشته شد.

خبرمیگوید که درپوسته ۵ میل کلاشینکوف، یک میل نارنجک، یک میل پیکا ومقادیرزیاد مهمات به دست مجاهدین افتید.

همچنان درمنطقه بکولو مربوطات مرکز ان عساکردشمن مورد حمله قرارگرفتند که غرض کمک عازم این منطقه بودند که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده اما دقیقا رقم آن به دست نه آمده است.

Related posts