تازه ترین ها

لوگر: دریک چاپه مشترک دشمن در برکی برک، ۴ تن ملکی بازداشت شدند

بر اساس خبر، عساکر اشغالگر امریکایی با معیت مزدوران داخلی شان، درمنطقه نه برجه ولسوالی برکی برک ولایت لوگر بالای منازل مردم عامه چاپه انداختند.

این رویداد حوالی دیشب رخ داد که  درجریان آن در وازه های مردم را شکستند، تعدادی را لت وکوب نمودند ودارایی های تعداد دیگر را به یغمان بردند   ودر پایان ۴ فرد بی دفاع را با خود بردند.

خبرمیگوید که درجمع این افراد بازداشت شده، محمد دواد فرزند غلام حید، رحمت الله فرزند غلام حیدر، رحیم الله فرزند گلبت وتوریالی فرزند گلبت شامل میباشند.

Related posts