تازه ترین ها

پکتیکا: یک قومندان اربکی (سلیمان) درخیرکوت کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” بالای یک قومندان اربکی (سلیمان) در منطقه سه گانه ولسوالی خیرکوت ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت ۵ عصر دیروز صورت گرفت که دراثران قومندان اربکی سلیمان کشته وتفنچه اش غنیمت گرفته شد.

Related posts