تازه ترین ها

جزئیات تازه:۱ بیس و۱۵ پوسته در دشت ارچی قندز فتح،بشمول قومندان تولی(سفرمحمد) ۷۲ عسکر کشته و۸ تانگ ورینجر نابود وسلاح ومهمات زیاد به دست مجاهدین افتید

جزئیات تازه:۱ بیس و۱۵ پوسته در دشت ارچی قندز فتح،بشمول قومندان تولی(سفرمحمد) ۷۲ عسکر کشته و۸ تانگ ورینجر نابود وسلاح ومهمات زیاد به دست مجاهدین افتید

گذارش ها از ولایت قندز حاکی است، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” بر بیس وپوسته های عساکردشمن درمنطقه پل مومن، پل سیف الدین، جمال ،کمال وبلولو ولسوالی دشت ارچی ولایت قندز حملات گسترده ای را براه انداختند.

حملات ساعت ۱۲ بجه دیشب آغاز گردید که درنتیجه آن، تاکنون، بیس متذکره و۱۵ پوسته امنیتی آن کاملا فتح وتحت کنترول کاملا مجاهدین قرار گرفت وبشمول قومندان تولی (سفر محمد) بیشتر از ۷۰ عسکر،پولیس واربکی کشته وشمارزیادی دیگر زخمی شدند ونبرد هنوز به شدت ادامه دارد.

خبرمیگوید که در جمع عساکرکشته شده ۶۵ عسکر آن در داخل بیس کشته شدند و۷ عسکر دیگر در پوسته های امنیتی آن بهلاکت رسیده اند واجساد زیاد آنان در بیس وپوسته های باقی مانده است.

همچنان ۴ تانگ و۴ عراده رینجر کاملا نابود وطعمه حریق گردیده است.

خبرمی افزاید که ۹ میل پیکا، ۱ پایه هاوان، ۱ میل درازنوف، ۵ قبضه راکت، ۲۰ میل تفنگ ام ۱۶ و۵ نارنجک انداز ومقادیر زیاد مهمات گوناگون به دست مجاهدین افتیده است.

وبا تسخیر بیس یاد شده وپوسته ها، ساحه زیاد از لوث وجود دشمن تصفیه گردید وساحه فعالیت مجاهدین توسعه یافت.

جزئیات بیشتر بعدا منتشر میگردد.

Related posts