تازه ترین ها

سرپل : بمباردمان دشمن در مربوطات مرکز ولایت به مردم زیان وارد کرد

از ولایت سرپل اطلاع رسیده است که شب گذشته طیاره های دشمن در منطقۀ لغمان از مربوطات مرکز ولایت، خانه های مردم ملکی را هدف بمباردمان قرار داده است که در اثر آن خانه های مردم متضرر گردیده و به مردم زیان مالی وارد شده است .

در این بمباردمان به مجاهدین و به مردم ملکی بحمدالله زیان جانی وارد نشده است .

۲۰۱۸-۷-۱۲

Related posts