تازه ترین ها

قندهار : ادعای انفجار ماین در یک خانه در ارغستان کذب محض است

قومندانی امنیۀ اجیر ولایت قندهار ادعا کرده است که گویا در منطقۀ شنه نریولسوالی میوند، یک حلقه ماین وقتی انفجار کرده است که مجاهدین درخانۀ مذکور در حال ترتیب دادن ماین بوده اند که در اثر آن صاحب خانه بهمراه دو طفل و ۱۲ تن از مجاهدین بشهادت رسیده اند .

ما این ادعای کاذبانۀ دشمن را بطور قطع رد می کنیم و تاکید می کنیم که در منطقه مذکور هیچ انفجاری صورت نگرفته است .

دشمن با همچو ادعاها درصدد بد نام نمودن مجاهدین و کسب شاباشی از باداران خود است و بس .

۲۰۱۸-۷-۱۲

Related posts