تازه ترین ها

بلخ: ۷ تن اربکی در شورتپه به مجاهدین تسلیم شدند

بر اساس خبر، ۷ تن اربکی درمنطقه چونکر ولسوالی شورتپه ولایت بلخ به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند

اربکی های یاد شده دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه صفوف دشمن را ترک گفتند وبه مجاهدین تسلیم شدند که درجمع آنان هریک اسد بای فرزند عبدالله، جمعه قره فرزند موخی، حق پهلوان فرزند پیرخان، الله داد فرزند عبدالرحیم ، موش خنجر فرزند برات ، محمد فرزند خان مراد وبالته پهلوان فرزند همراه قل شامل میباشند.

ومجاهدین نیز از آنان به گرمی استقبال نمودند وبرای شان اطمینان زندگی آرام داده شد.

Related posts