تازه ترین ها

زیرکیِ صلیبی‌ها و سادگی عالِم ‌نماها

زیرکیِ صلیبی‌ها و سادگی عالِم ‌نماها

ابو جهاد برابچه ای

بعد از گذشت هفده سال از اشغال افغانستان عزیز، توسط ناتو به سرکردگی امریکا، حالا دیگر دوست و دشمن یقین نموده ‌اند که افغانستان دژی تسخیر ناپذیر است. مقاومت جانانه و دفاع قهرمانانهء سربازان امارت اسلامی، دشمن را در میدان نظامی از پای در آورده است.

به همین جهت صلیبی‌ ها به فکر افتادند تا شکست خود را در میدان نظامی به وسیله‌ی ترفندهای مکارانهء ‌شان بپوشانند.

آن‌ ها هر از گاهی عالِم ‌نماها و جانشینان “بلعم باعورا” را با تطمیع گرد هم می آورند و از آن‌ها علیه جهاد و دفاع از کیان اسلامی فتوا می‌گیرند.

عجیب است! مستفتی “ترامپ” است و مفتی، کسی است که از الفبای عقیده و ابجدیات دین تهی است. و فتوای وارونه و نادرستِ این مفتی‌نماها، در مورد یکی از احکام بدیهیِ اسلام، و از مسلّمات تمام ادیان و اقوام است؛ یعنی حق دفاع از خاک، ناموس و عقیده.

یا این‌که ترامپ، این عالم‌نماها و ملّاهای درباری را به باد مسخره گرفته است و از سادگی‌ِشان نسبت به سیاست تزویر خود، سوء استفاده می‌کند، و یا این‌که این عالِم‌ نماها دیده و دانسته، آب به آسیاب دشمن می ریزند و از این رهگذر، به امت خویش خیانت می ‌ورزند.

از یک طرف، عالم‌ نماها را جمع می‌کند؛ حق دفاع مجاهدان را نامشروع می ‌خواند و آن ‌ها را به صلح فرا می‌خواند، اما از طرف دیگر و با فاصله‌ی زمانیِ یک روز، سران ناتو در بروکسل جمع می‌شوند و اعتبار نظامی خود را افزایش می ‌دهند تا راحت ‌تر بتوانند به وحشی‌گری و کارهای تروریستی دست بیاندازند.

از یک طرف طالبان را به صلح و آشتی دعوت می ‌دهند و از طرف دیگر، انگلیسِ مکّار، تعداد نیروهایش را در افغانستان افزایش می ‌دهد !

وقت آن رسیده است که این عالِم‌ نماها و ملاهای درباری به خود آیند و این تناقض‌گویی و دو رنگیِ صلیبی‌ ها را درک بکنند و بیش از این، همکار و همیارِ آن‌ ها در این نبرد صلیبی نباشند.

«والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون»

Related posts