تازه ترین ها

کنر: بالای دشمن در ناری حملات صورت گرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” بر قوای دشمن درمنطقه بزگل ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۴ ظهر دیروز صورت گرفت .

همچنان بالای دشمن درقریه سونه گلی، مچمنی شیر گل وسامرک آن ولسوالی نیز حملات صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده اما دقیقا رقم آن به دست نه آمده است.

Related posts