تازه ترین ها

زرمت، جای که خانه ها به قبرستان تبدیل شد

زرمت، جای که خانه ها به قبرستان تبدیل شد

احمد زرمتی // ترجمه : ابو زبیر

شهادت، جراحت، اسارت و هجرت قصه های است که از ۴۰ سال به این سو در کشور عزیز جریان دارد و هر افغان به تن و روح خود تحمل کرده است. اما کم بار چنین شده است که همه اعضای یک خانواده به گونهء دسته جمعی به شهادت رسیده باشند و خانهء آن ها به قبرستان تبدیل شده باشد.

من برای تان از روستای شملزوی ولسوالی خود «زرمت» حکایت می کنم، در ده سال گذشته دو بار خانه های آباد در اثر بمباران امریکایی ها به قبرستان تبدیل شد و تقریباً همه اعضای خانواده کشته شدند.

واقعهء اول ده سال پیش به تاریخ ۱۳ جون سال ۲۰۰۸م در بخش شمال قریهء شملزوی ولسوالی زرمت در منطقهء فراخ «سهاک» رخ داد، آن شب درمیان طالبان و امریکایی ها جنگ های چریکی رخ داد، روی آسمان را طیارات گوناگون احاطه کرده بود، صدای گلوله ها و جنگنده ها به گوش ها می رسد، من در برج خانهء خود نشسته بودم و جنگ را مشاهده می کردم، ناگهان با یک صدای دلخراش از میان قریه شعله های آتش بلند شد، لحظه ای نگذشته بود که طیارات امریکایی بمب سنگین دیگری را نیز پرتاب کردند و وسط قریه را هدف قرار دادند.

ما که با هلیکوپترها، طیارات بی پیلوت و دیگر جنگنده های امریکایی آشنا بودیم، این قدر صدای بزرگ انفجار را هیچ گاهی نشنیده بودیم، هرگاه امریکایی ها سپیده دم قریه را ترک گفتند، اهل قریه به سوی محل انفجار شتافتند، هر دو بمب بر خانهء یک شخص فقیر کاکا نظر اصابت کرده بود، ۱۱ تن اعضای خانوادهء کاکا نظر شهید شده بودند و هیچ کسی در خانه زنده نمانده بود.

در هنگام جمع آوری اجساد شهدا دیده شد که زنان و کودکان در بسترهای خواب افتیده بودند، کودکان در آغوش مادران شان و در همان حالت خوابیده به شهادت رسیده بودند، تنها یکتن عضو خانوادهء کاکا نظر «محمد اسحاق» که آن زمان در عربستان سعودی مسافر بود زنده مانده بود، اهل قریه خانهء کاکا نظر را به قبرستان اعضای خانوادهء وی تبدیل کردند. یکطرف خانه را برای قبرها حفر کردند.

ده سال ازان واقعه گذشته بود که شب گذشته (۱۳ جولایی ۲۰۱۸م) یکبار دیگر در همان روستای شملزو خانهء دیگری به گورستان تبدیل شد. قضیه ازین قرار است که روز پنجشنبه، عساکر امریکایی و کماندوهای داخلی عملیات را در منطقهء سهاک آغاز کردند، شب هنگام حملات و بمباران را در مناطق مختلف شروع کردند، خانهء یک نفر را که حاجی خاصه دار نام داشت آماج بمباران قرار دادند و همه اعضای خانواده را که ۱۲ تن بودند به شهادت رسانیدند.

بر علاوه ازین خانواده، مردم های دیگری نیز با تلفات مواجه شده اند، تا اکنون آمار دقیق معلوم نیست اما گفته می شود که شمار همه قربانیان غیر نظامی به ده ها تن می رسد، ویدیوهای مستند مردم زرمت که از طریق شبکه های اجتماعی به همگان رسیده است واقعیت را به خوبی انعکاس می دهد، اما وزارت دفاع رژیم اشرف غنی اعلان می کند که تعداد زیادی طالبان را در زرمت کشته است.

زرمت از ولسوالی های بزرگ پکتیا است که بیش از ۲۰۰ هزار نفوس دارد. یگانه تحفهء امریکایی های اشغالگر و مزدوران داخلی شان برای مردم این ولسوالی بمباران ها، حملات درون، چاپه ها، تلاشی خانه ها و عملیات های نظامی بوده است. در ۱۷ سال گذشته فاجعه های زیادی درین ولسوالی رخ داده است، فاجعهء دو خانواده را می توان به حیث مشت نمونهء خروار یاد نمود.

Related posts