تازه ترین ها

حق همیشه پیروز است

حق همیشه پیروز است

این یک فریضه الهی است و سخن تجربه شده تاریخ است که فتح نهایی و پیروزی همیشه نصیب جانب حق است. حق و حقانیت اسم دوم پیروزی است، کسی که راستین و برحق باشد، اگر در هر حالت باشد، کامیاب است.

این روزها دشمنان مغرور ما خصوصا اشغالگرانی که به کشور ما تجاوز کرده اند، بر نیروی ظاهری و مادی خود می نازند، به ملت ما هشدارهای شکست می دهند و بعضا نیز می گویند که شما هیچگاهی انتظار برون رفت ما از افغانستان را نداشته باشید، ما اینجا خواهیم بود تا وقتیکه شما را شکست دهیم.

ما به این قوت های باطل یک پیغام داریم و آن اینکه ما بر حقانیت خود باورمند هستیم. ما متیقن هستیم که در نزاع جاری ما برحق و شما به ناحق هستید. زیرا ما در خانه و کشور خود زندگی و نظام سیاسی مطابق به خواست و ارزش های دینی و ملی خود  می خواهیم و شما از گوشه دیگر جهان بزور تفنگ و طیاره آمده اید، خاک ما را اشغال کرده اید، بر ملت ما در خانه های خودشان حمله نموده اید، هموطنان بیچاره ما؛ دهقانان، کسبه کاران و شهرنشینان را در خانه ها، مساجد، کشتزارها و بازارها به شهادت می رسانید. افغانستان را بر این ملت افغان به زندان و قبرستان تبدیل کرده اید و تنها به جرم تعهد به اسلام و استقلالیت برای سالیان سال در زندان ها نگهداری می کنید.

تنها ما نه، بلکه هر انسان صاحب عقل سالم و فطرت سلیم می داند که در این جنگ، ملت ما مظلوم و اشغالگران ظالم هستند. اکثریت مردم کشور ما، آمریکا را نمی شناسند، چه برسد به اینکه کدام اقدام دشمنانه بر علیه آمریکا انجام داده باشند. اما با تمام این عدم تعرض بازهم همه روزه در بمباران طیارات درون آمریکایی و جیت های جنگی آنها مردم بیچاره ما زندگی خود را از دست می دهند.

ملت ما مظلوم و معصوم است و اشغالگران با زور نظامی خود اینها را محکوم کرده است. بناء ما باورمند هستیم که کمک الله متعال با ماست.زیرا الله تبارک و تعالی همیشه مددگار مظلومان در مقابل ظالمان است. الله متعال از حق حمایت می کند. تمام تجارب تاریخی؛ داستان نمرود و ابراهیم علیه السلام، داستان فرعون و موسی علیه السلام و همه مبارزات حق طلب تاریخ معاصر ثابت ساخته است که اگرچه در اوایل قوت های باطل پیروز می نمایند اما فتح نهایی نصیب حق طلبان است.

اگر اشغالگران کشور ما بر اعتبار سیاسی جهانی و حمایت مقامات حکومت های مختلف می نازند، ما در مقابل برایشان می گوئیم که وجدان انسانی جهانی با ما همراه است، زیرا از لحاظ اخلاقی موقف ما مستحکم و تجاوز شما هیچگونه توجیه و بنیاد اخلاقی ندارد.

ما تخمین می کنیم که حتی اگر در ایالات متحده آمریکا یک سروی دقیق و استوار بر حقایق انجام شود، بیشترین آمریکایی ها، تجاوز و اشغال جاری بر افغانستان را غیرمنصفانه و ناروا خواهند گفت. زیرا ما می دانیم که وجدان عامه بشری آنچنان مسخ نشده است که اینگونه ظلم آشکار را تشخیص نتواند. این تنها تعداد محدودی از سیاسیون و جنگ سالاران مادیات پرست هستند که برای هوس های خود هیچگونه مرز اخلاقی را به رسمیت نمی شناسند و ملت های مستقل را اشغال می کنند.

امارت اسلامی افغانستان یکبار دیگر اعلام می دارد که ما بر کسی تعرض نکرده ایم، بلکه قربانی تعرض نظامی و تجاوز هستیم. بر کشور ما تجاوز شده است و دفاع از دین، جان و مال خود در خانه ما بر ما فرض گردیده است و اینکه ما بر حق هستیم از اینرو هیچ جولانگاه اخلاقی برای عقب نشینی نداریم. پس باید اشغالگر ظالم و ناحق موقف خود را مجددا مورد بررسی قرار دهد.

Related posts