تازه ترین ها

راپور یوناما در مورد تلفات ملکی به خواست امریکا و به گونهء یکطرفه ترتیب داده شده است

راپور یوناما در مورد تلفات ملکی به خواست امریکا و به گونهء یکطرفه ترتیب داده شده است

امروز راپور شش ماههء تلفات ملکی از سوی یوناما به نشر رسید.

در راپور آمده است که شمار تلفات ملکی در افغانستان در شش ماه اخیر نسبت به ده سال گذشته افزایش یافته است.

اما یوناما باز هم طرفداری خود با امریکایی های اشغالگر را به نمایش گذاشته است و بر جنایات روزمرهء آن ها پرده انداخته است.

همه مردم افغانستان شاهد هستند که پس از اعلان استراتژی جنگی ترامپ، قریه جات و دهات افغانستان هدف بمباران و چاپه های وحشیانه قرار گرفته است. تاسیسات ملکی مثلا مدارس، کلینک ها، خانه های غیر نظامیان، باغ ها، بازارها و دیگر اماکن مردمی آماج حملات پیهم امریکایی ها قرار گرفته اند و در نتیجه افغان ها با تلفات جانی و مالی دچار شده اند.

اما در راپور یوناما می خوانیم که امریکایی ها تنها مسئول ۳ در صد تلفات غیر نظامیان در افغانستان هستند !!!

از سوی دیگر عساکر، اربکی ها و دیگر باند های جنایتکار رژیم کابل که قریه ها و روستاها را به گونهء کامل از بین می برند مسئول ۱۷ در صد تلفات ملکی خوانده شده اند.

بالمقابل، مجاهدین که بیشتر از سابق در بخش جلوگیری از تلفات ملکی احتیاط کرده اند، مسئول ۴۰ در صد تلفات ملکی خوانده شده اند.

این گونه محاسبهء یک طرفه و به دور از انصاف، در حقیقت جفا با زندگی مردم ملکی و جرائت دادن برای جنایت کاران جنگی است.

یوناما که راپورهای خود را در هماهنگی با سفارت امریکا تهیه می کند، در واقعیت نمی خواهد مسئولیت خود را در برابر مردم ملکی ادا بکند، بلکه می خواهد با استفاده از موضوع حساس و مهم تلفات ملکی اسباب تبلیغات در برابر مجاهدین و جهاد کنونی را مهیا بکند.

ذبیح الله مجاهد

سخنگوی امارت اسلامی

۲/۱۱/۱۴۳۹ ه ق

۲۴/۴/۱۳۹۷ ه ش – ۱۵/۷/۲۰۱۸م

Related posts