تازه ترین ها

استودیوی الاماره راپور ویدیویی تحت عنوان “در زرمت و ننگرهار چه گذشت؟” را نشر کرد

استودیوی الاماره راپور ویدیویی تحت عنوان “در زرمت و ننگرهار چه گذشت؟” را نشر کرد

استودیوی جهادی الاماره مربوط بخش سمعی و بصری کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان راپور ویدیویی از تلفات وارده به مردمان ملکی از سوی آمریکا و عساکر مزدور در خوگیانی  ننگرهار و زرمت پکتیا را نشر کرد

آمریکایی ها و ادارهء مزدور جمعه گذشته مصادف با ۲۹ شوال با حمایت هوایی هیلی کوپترها و طیارات جنگی بر ساحه چرخکو در منطقه سهاکوی ولسوالی زرمت ولایت پکتیا چاپه زد که در جریان شب بر ساحات شملزو، موسی وال و پاتک حملات هوایی انجام داد، که در نتیجه تعداد زیادی بشمول تمام اعضای ۱۳ نفری یک خانواده بشمول زنان و کودکان به شهادت رسیدند و هنگامیکه مردم برای بیرون آوردن اجساد جمع شدند، آنها را نیز دوباره بمباران کردند که بر اساس معلومات بیشتر از ۴۰ از مردم عام ملکی که در میانشان کودکان و زنان نیز شامل هستند، شهید شدند.

همچنین عساکر اشغالگر و مزدورانشان بر بازار محلی عرب بازار در منطقه مملی ولسوالی خوگیانو ولایت ننگرهار نیز چاپه انداختند، که در نتیجه صلیبیان وحشی نخست بازار را چور و دوکان ها و موترها را آتش زدند که بشمول موترهای خورد و بزرگ در مجموع ۲۲ عراده موتر باشندگان ملکی حریق شدند. علاوتا یک مسجد، یک تانک تیل و دوکان های مملو از مال و مواد طعمه حریق شدند. که در این جریان ۶ تن از افراد ملکی شهید و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

همکار استودیوی الاماره به منطقه مذکور رفته و در مورد رویداد با مردم ملکی گفتگو کرده است.

همچنین از ساحات مذکور نیز تصویربرداری نموده است که در این راپور ویدیویی می توانید تمام زوایای این رویداد وحشی دشمنان را درک نمائید.

با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور ویدیویی را تماشا و داونلود کنید:

 

کیفیت عالی کیفیت متوسط فارمت موبایل

Related posts