تازه ترین ها

راپور ادارهء جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات امارت اسلامی در مورد شش ماه اول سال ۲۰۱۸م

راپور ادارهء جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات امارت اسلامی در مورد شش ماه اول سال ۲۰۱۸م

کشور ما افغانستان، با تهاجم امریکایی های اشغالگر و نیروهای ناتو همچون صدها بخش دیگر در بخش تلفات ملکی نیز با مشکلات بزرگ مواجه شده است.

هر سال هزاران تن هموطنان ما از سوی امریکایی ها و مزدوران داخلی شان به گونهء ارادی و قصدی کشته و زخمی می شوند.

شش ماه اول ۲۰۱۸م (جنوری، فبروری، مارچ، اپریل، می و جون) نیز برای غیر نظامیان این کشور، ماه های خونین بود.

ادارهء جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات امارت اسلامی، ۴۴۹ واقعات دردناک تلفات ملکی را توسط نمایندگان خود، بزرگان قومی، مردم عامهء ملکی و با استفاده از رسانه های آزاد ثبت و راجستر کرده است.

ازان جمله، ۳۳۶ واقعات از سوی امریکایی ها، اردو، پولیس و اربکی های ادارهء مزدور رخ داده است.

۵۸ واقعات از سوی داعش و یا افراد نا معلوم و ۱۸ واقعات در اثر منازعات باهمی مردم صورت گرفته است.

در ۴۴۹ واقعات، در مجموع ۱۹۳۱ تن غیر نظامیان کشته و زخمی شده اند. ۱۶۳۱ تن از قربانیان که ۸۵ در صد تلفات می شود را مردان و ۱۳۸ تن آنان را که ۷ در صد تلفات می شود زنان تشکیل می دهند و ۱۶۲ تن از قربانیان کودکان هستند که ۸ در صد تلفات می شود.

در مجموع درمیان ۱۹۳۱ تن قربانیان، ۹۰۴ تن شهید و کشته و متباقی ۱۰۲۷ تن زخمی شده اند.

درمیان ۹۰۴ تن شهدا و کشته شدگان، ۷۳۱ تن مرد، ۹۷ تن زنان و ۷۶ تن کودکان هستند.

درمیان ۹۰۴ تن شهدا و کشته شدگان، ۶۹۴ تن که ۸۲ در صد را تشکیل می دهد از سوی امریکایی ها و عساکر، پولیس و اربکی های وابسته به آنان در حملات و بمباران ها به شهادت رسیده اند.

۱۲۳ تن که ۱۵ در شهدا را تشکیل می دهد از سوی داعش و یا افراد نا معلوم به شهادت رسیده اند و ۲۴ تن که ۳ در صد را تشکیل می دهد در نتیجهء جنگ های باهمی کشته شده اند.

از سوی دیگر در شش ماه گذشته، در ۴۴۹ واقعات تلفات ملکی ۱۰۲۷ تن هموطنان ما زخمی شده اند که از میان آن ها ۹۰۰ تن مردان ۴۱ تن زنان و ۸۶ تن آنان کودکان اند

همچنان ازمیان ۱۰۲۷ تن زخمیان، ۸۰۳ تن آنان که شامل ۶۹۴ تن مرد، ۴۱ تن زن و ۶۸ تن کودک است از سوی امریکایی ها و نیروهای ادارهء مزدور زخمی شده اند.

۱۳۱ تن از زخمیان که شامل ۱۲۳ مرد و ۸ زن است از سوی داعش زخمی شده اند.

قابل یادآوری است که ادارهء جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات امارت اسلامی در راپور خود تنها قضایای را که تلفات جانی داشته است در راپور خود جا داده است.

یعنی بر علاوه از قضایای فوق الذکر که در رابطه به تلفات ملکی ذکر شد قضایای دیگری هم است که دران مردم ملکی، تلفات جانی ندیده اند و لیکن با تلفات مالی مواجه شده اند.

همهء جهانیان خصوصا افغان ها شاهد هستند که امریکایی های اشغالگر و مزدوران داخلی شان در عملیات ها، چاپه های شب هنگام، بمباران و حملات میزایلی شان خانه های مردم را ویران، دارای شخصی مردم را چور و کشت ها را خراب می کنند، مساجد، کلینک ها، باغ ها و ذخائر آب را از بین می برند و همه زیان این کارها را مردم ملکی می بینند.

راپور شش ماههء سال ۲۰۱۸م نشان می دهد که واقعات تلفات ملکی در سه ماه اخیر (اپریل، می و جون) از سه ماه اول (جنوری، فبروری و مارچ) افزایش یافته است.

مثلا در سه ماه اول سال جاری ۱۹۶ واقعات و در سه ماه اخیر ۲۵۳ واقعات ثبت شده است، این نشان می دهد که شمار واقعات تلفات ملکی در سه ماه اخیر ۵۷ در صد بالا رفته است.

همچنان شمار شهدا/کشته شدگان و زخمیان در سه ماه اول ۷۶۴ تن بود و لیکن در سه ماه اخیر شمار تلفات به ۱۹۳۱ تن رسید.

عامل اصلی این همه جنایات و مظالم استراتژی اخیر جنگی ترامپ و ادارهء مزدور وی است، زیرا هدف اصلی این استراتژی کشتار عمومی مسلمان ها و افغان ها است.

ادارهء جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات امارت اسلامی به نمایندگی از امارت اسلامی این همه جنایات اشغالگران را به شدت تقبیح می کند و روشن می سازد که امریکایی ها و رفقای شان درین همه جنایات ضد بشری سهم دارند و باید سازمان های بی طرف جهانی و نهاد های بشری ازان ها در مورد این جنایات قصدی و عمدی سوال بکنند.

ما باور داریم که امریکایی ها و همکاران شان با انجام دهی چنین جنایات هیچگاه نمی توانند اهداف شوم شان را به دست بیاورند، بلکه با چنین جنایات از چهرهء واقعی شان پرده بر می دارند.

ادارهء جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات

امارت اسلامی افغانستان

Related posts