تازه ترین ها

پکتیا: بالای دشمن در مرکز وگرده سری حملات صورت گرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” بر کمپاین عساکر اداره مزدور درمنطیقه سواکی ولسوالی گرده سری ولایت پکتیا حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت ۴ ظهر دیروز صورت گرفت  دقیقا هدف کوبیده شد به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.

همچنان ساعت ۹ صبح دیروز درمنطقه قلعه ساده مربوطات گردیز مرکز آ ن ولایت، بر یک پوسته پولیس اداره مزدور حمله صورت گرفت ویک تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts